Hvert år rejser formandskabet, bestyrelsesmedlemmer sammen med sekretariatsledelsen på inspirationstur ud i  verden.

I år går turen til Australien.

Vi tror på, at vi kan lære enormt meget i og af Australien. I Australien er vi interesserede i at finde svar på to konkrete, men store spørgsmål

Hvordan bliver australske elever inddraget i beslutningsprocessen?
Hvilke forskelle er der på det australske og det danske uddannelsessystem?

På turen skal vi mødes med en række skoler, relevante organisationer og forskere på området. Fælles for vores besøg er, at de alle arbejder med inddragelse af elever.

Vi besøger blandt andre: Victorian Student Representative Council (VicSRC), the Australian Council for Educational Research (ACER) and Social Ventures Australia (SVA).

I forbindelse med rejsen har vi fået udgivet en artikel om Danske Skoleelever i et Australsk magasin.

Vi rejser i uge 8 og 9.