Alt for få steder er eleverne med til at planlægge skolens arbejde med trivsel, mobning, indeklima, kort sagt: Undervisningsmiljøet.

Det vil Danske Skoleelever og Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) nu gøre noget ved. I 2020 vil de sammen udbyde et kursus som uddanner undervisningsmiljø-repræsentanter (UMR) og inden årets udgang skal de første 100 UMR være uddannet.

Læs mere om uddannelsen af undervisningsmiljø-repræsentanter på www.vierumr.dk

”Alt for mange elever ved ikke, at de har et legitimt krav på indflydelse på deres undervisningsmiljø. Eleverne skal selvfølgelig være aktive medspillere, når der skal tages beslutninger om, hvordan de klasselokaler, vi bruger hver dag, skal indrettes, eller vores skolegård skal bygges om. Vi får aldrig verdens bedste skole, hvis ikke eleverne er med til at forme den. Derfor skal vi vælge og uddanne undervisningsmiljørepræsentanter (UMR). Vi vil gerne tage ansvar for vores skole og byde ind, men det kræver også kompetencer og værktøjer. ’Vi er UM’R hjælper eleverne med at gøre vores skole og undervisningsmiljø bedre”
Thea Enevoldsen (Formand, Danske Skoleelever)

”Alle skoleelever har ifølge undervisningsmiljøloven ret til et godt undervisningsmiljø og loven dækker alle aspekter lige fra mobning til ulækre toiletter. De har faktisk også ret til at vælge to undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) på hver skole, som skal varetage elevernes interesser overfor skolens ledelse. Desværre er det et fåtal af grundskoler, hvor der rent faktisk vælges UMR, så jeg synes, at kurset dækker et naturligt behov for at klæde eleverne bedre på til at varetage rollen som UMR. Eleverne er eksperter på deres egen liv, og deres perspektiv er derfor helt afgørende at få med, når man skal arbejde med deres hverdag”
Jannie Moon Lindskov (direktør, DCUM)