Ja tak til røgfri skoletid – også for de ansatte

Grundskolerne har allerede lovpligtig røgfri skoletid, og efter sommerferien møder også eleverne på ungdomsuddannelserne ind til det. Det betyder, at vi elever ikke må ryge, dampe eller tage snus i skoletiden. Hverken på eller uden for skolens område.

Røgfri skoletid har fuld opbakning fra et stort flertal af landets elevorganisationer. Det handler om at skabe en kultur, hvor rygning ikke er det sociale omdrejningspunkt i pauserne, og at skabe et sundt og røgfrit undervisningsmiljø. Som det er nu, begynder alt for mange elever at ryge, fordi de gerne vil være en del af det sociale fællesskab på skolen.

Det er en kultur, vi skal ændre.

Det er både dobbeltmoralsk og en negligering af eksemplets magt, når lærere, der lige har været ude for at ryge, skal fortælle os, at vi skal lade tobaksprodukterne ligge i lommen.

Men de nye rygeregler gælder kun for os elever. Lærere og andre ansatte kan fortsat ryge i skoletiden. Det er både dobbeltmoralsk og en negligering af eksemplets magt, når lærere, der lige har været ude for at ryge, skal fortælle os, at vi skal lade tobaksprodukterne ligge i lommen.

Selvom vi nogle gange opfører os som om, vi synes, at vores lærere er kiksede, kedelige eller gammeldags, så er de også vores rollemodeller. Som barn og ung spejler man sig i de voksne, man møder i sin hverdag. Derfor har det stor betydning, at de ansatte på skolerne viser det gode eksempel – også når det kommer til røgfri skoletid. For det de gør og siger sætter aftryk i os.

De ansatte på skoler og uddannelsesinstitutioner har et kæmpe ansvar for vores dannelse og uddannelse. Det gælder også vores sundhed. Hvis vi skal nå i mål med ambitionen om en røgfri generation i 2030, kræver det, at personalet viser, at de tager deres ansvar og indflydelse samt elevernes sundhed alvorligt.

Mange skoler og ungdomsuddannelser har allerede på eget initiativ gjort skoledagen røgfri for både elever og ansatte. Men vi mangler de sidste.

Så kære direktører, rektorer og ansatte: Når der nu alligevel kommer nye regler, så gør os den tjeneste også at lade dem gælde samfundsfagslæreren, skolelederen og pedellen.

Røgfri skoletid bør være en fælles indsats, hvor både elever og ansatte står sammen for at skabe et undervisningsmiljø uden rygning. Vi bakker jer op, hvis I tør tage beslutningen.