Årets elevråd 2021: De nominerede er

Det er tid til at kåre årets elevråd, som er det grundskoleelevråd i Danmark, der har gjort den største indsats for at styrke elevdemokratiet på deres skole og i lokalområdet.

På baggrund af skolernes egne indstillinger udvælger Danske Skoleelevers bestyrelse de fem skoler, der er nomineret til at modtage prisen.

De fem nominerede

Kirkebakkeskolen, Suså-skolen, Risingskolen, Staby Skole og Ruds Vedby Skole

 

Elevrådene er valgt på forskellig grundlag:

 

Kirkebakkeskolen i Vejle

“Vi arrangerer markedsdag for eleverne i 0.-3. Klasse, hvor vi som elevråd står for det hele, så lærerne blot skal være med. Vi står for lærerens dag, som på Kirkebakkeskolen hedder Personalets dag, da vi som skolen vægter lærere, pædagoger, kantinepersonale, administrative, ansatte og teknisk personale lige højt. Vi er synlige ved hjælp af vores opslagstavle, hvor vi blandt andet har en postkasse, og så er vi med til fredags fællessamlingerne, hvor vi orienterer alle elever på skolen om nye tiltag og processer vi er i gang med.”

Suså-skolen i Herlufmagle

“På Suså-skolen – afd. Herlufmagle, har vi med succes haft elevråd gennem flere generationer. Som noget nyt og meget spændende! har vi nu 2 elevrådsformænd; en der er valgt lokalt på skolen og en som er valgt blandt alle Næstved Kommunes skoler.

Der er et meget højt engagement i forbindelse med elevrådsarbejdet, hvilket bl.a. viser sig ved at 2 af elevrådsrepræsentanterne, har været aktiv i elevrådet siden 0 klasse.

I et år som det forgangne, er det prisværdigt, når også elevråd tager handsken op og er med til at kommunikere – i børnehøjde.”

Risingskoleni Odense

“For 1,5 års tid siden var der nogle elever, der ønskede at starte en skoleavis. Det hjalp elevrådet til med, og skolen har nu sin helt egen skoleavis drevet af eleverne. Risingavisen.dk udgiver ugentligt opslag omkring skolen, verden, eller bare sjove jokes. Alle er velkomne til at være med, og avisen gør at vi på en skole på over 800 børn alle sammen føler os en lille smule tættere.

Vi er en skole med mange forskellige børn, med mange forskellige kulturer og etniciteter. Ved at lave opsøgende arbejde og have åbne arme har vores elevråd også sørget for, at vi møder alle køn, alle aldre og alle etniciteter i både elevrådet og på skoleavisen.”

Staby Skole i Ulfborg

“Vi ved trivsel er vigtig for børn, både store og små, for at kunne tilegne sig ny viden og nye kompetencer. Det er vigtigt for alle at have det godt fysisk, psykisk og socialt. Vi skal have det godt med vores krop, føle os trygge og veltilpas samt have det godt socialt sammen med andre. Det gælder både imellem eleverne og imellem barn og voksen.

På vores lille skole føler vi der er plads til forskellighed og at vi har et stort sammenhold på tværs af alder og køn. Vi er gode til at hjælpe hinanden både fagligt og socialt. Vi passer alle sammen ind et stort puslespil.

Vi har mange hyggelige arrangementer i løbet af skoleåret som har fokus på fællesskab på tværs af alder og klassetrin. Det kan være idrætsdag, Skolefestuge, emneuger, arbejdsdag på legepladserne og juleklippedag. Vi har også faglige timer på tværs af skoleklasser og børnehave grupper med f.eks. Læse historier, motorik og hjælp med computeren.”

Ruds Vedby Skole i Ruds Vedby

“Vi er netop ved at få ændret skolens princip om mobiltelefoner, så det passer bedre til både voksne og børn. De voksne lytter til, at telefonen ikke kun er skadeligt for de unge, og vi lytter til at vi også skal være aktive. Så vi prøver at mødes på midten med et fælles forslag, og vi har fået lov at komme med forslaget.

Vi har hjulpet med, at alle overholder corona-reglerne, så ingen elever på vores skole er blevet smittet.

Vi har arbejdet med at skabe motivation for skolen i år, og vi har lavet en folder til alle, som skal deles ud efter nytår. Den viser, hvordan man holder motivationen i skolen. Det er især vigtigt i denne tid.”