Lokalpolitikere på stribe støtter elevpagten

Flere end 60 lokalpolitikere fra kommuner over hele landet støtter allerede Elevpagten, som er elevernes indspark til valgkampen. Vi har prioriteret fem skoleemner, der er megavigtige for os elever og det er der altså indtil videre stor opbakning til.

Elevpagtens mærkesager

FAGLIGHED FOR ALLE

Alle elever fortjener en undervisning, der fagligt er tilpasset deres niveau uanset deres udgangspunkt og forudsætninger.

DET GODE UNDERVISNINGSMILJØ

Det er vigtigt at prioritere undervisningsmiljøet, da det er en afgørende faktor for elevernes fysiske og psykiske trivsel på skolen.

ÅBEN SKOLE

Eleverne lærer bedst med en aktiv og relevant undervisning. Bekendtskab med erhvervslivet og lokal-samfundet skal derfor tænkes ind i undervisningen.

ELEVINDDRAGELSE

Inddragelse af elever er vigtigt at prioritere både på grundskoler og i lokalområdet, da nye tiltag om-handlende eleverne burde tage hensyn til deres hverdag og meninger.

BEDRE SEKSUALUNDERVISNING

Eleverne i Danmark har ret til en opdateret, bedre og mere oplyst seksualundervisning, som viser alle aspekter af faget.

Om Elevpagten

I 2019 blev, Elevpagten, i forbindelse med folketingsvalget, oprettet af Danske Skoleelever. Dengang ønskede man som alle grundskoleelevers organisation at få mere fokus på eleverne og skolepolitik. Dette blev gjort ved at opsøge forskellige folketingskandidater og få dem til at tage stilling til elevernes skolepolitiske mål som skulle opnås inden 2029.

Formålet med Danske Skoleelevers Elevpagten 2021 er til for at skabe dialog mellem elever og kommunalpolitikere og ønsket om at gøre elevdemokrati og elevernes stemme stærkere i lokalpolitik, da en masse elever ved meget om demokrati, men ikke får brugt deres viden. Vi vil sikre os at eleverne igen bliver motiveret til at dele deres holdninger ved at vise at de er relevante og nødvendige i debatten. Med Elevpagten skabes der et netværk af lokalpolitikere, som ønsker at kæmpe for elevernes udvalgte mærkesager i deres valgperiode. Der er allerede 58 lokalpolitikere der har sagt ja til at støtte Elevpagten.

Støt eller læs mere