1. JUL. 2022

Marie Holt Hermansen er ny formand for Danske Skoleelever

Marie Holt Hermansen er 16 år gammel og afgangselev fra Risingskolen i Odense. Marie Holt Hermansen har de sidste 2 år været formand for Odense Fælleselevråd. Hun spiller guitar, går til moderne dans og hendes yndlingsfag er dansk.

I dag tiltræder Marie Holt Hermansen som formand for Danske Skoleelever, hun repræsenterer tæt på 1000 medlemselevråd for foreningen.

Det er vigtigt for Marie Holt Hermansen at elevdemokratiet kommer i gang igen efter Corona, “jeg skal ud at kramme en masse elever. Verden er tilbage til normal. Vi skal møde hinanden, tale sammen og få lysten til engement tilbage.” siger Marie Holt Hermansen. Hun fortæller, at hun vil sætte fokus på demokratisk dannelse, som er en kernesag for Danske Skoleelever, “eleverne skal lære at de har indflydelse på deres egen hverdag, at det er okay at råbe højt om de ting de er glade for eller uenige i,” fortæller hun. Marie Holt Hermansen mener at bedre dialog med eleverne er vejen til en bedre skole. “Jeg tror at ved at tale med hinanden, kommer vi længst,” siger Marie Holt Hermansen som mener at det vigtigt at tale med eleverne både i klasselokalet og på Christiansborg.

Altid søgt indflydelse

Marie Holt Hermansens vej til elevrådet var lidt længere, end hun selv ønskede det. “De første fem gange jeg stillede op til elevrådet, blev jeg ikke valgt. Til sidst tror jeg, at mine klassekammerater stemte mig med af medlidenhed. Jeg blev valgt ind i 6. klasse,” fortæller hun. Marie Holt Hermansen var glad for elevrådsarbejdet, “det var fedt at vide, at mine klassekammerater og de andre elever på skolen havde tillid til mig. De vidste, at hvis de kom med noget til mig, skulle jeg nok tage det med i elevrådet,” siger hun. Sidste år vandt Marie Holt Hermansen og hendes elevråd også prisen for Årets Elevråd. Efter et år i elevrådet stillede Marie Holt Hermansen op som formand for Odenses kommunale fælleselevråd, “Jeg vidste egentlig godt at jeg ville tabe, det var bare vigtigt for mig, at de andre vidste, at jeg brændte for det,” siger Marie Holt Hermansen. Hun blev i stedet valgt som formand for Odense Fælleselevråd i 8. klasse og har været formand de sidste to år. Nu er hun klar til hendes nye hverv som formand for Danske Skoleelever, “mit grundlæggende ønske er, at når afgangseleverne kigger tilbage på deres skoletid, tænker de, at det har været fedt at gå i skole,” siger Marie Holt Hermansen.