Fredag den 8. november mødes det Nationale Fælleselevråd  til skoleårets første møde.

Det Nationale Fælleselevråd er sammensat af repræsentanter fra de kommunale fælleselevråd, som er oprettet i Danske Skoleelever Elevvenlig Kommune.

For at få en plads i Det Nationale Fælleselevråd, skal man vælges som formand eller næstformand i et kommunalt elevråd.

“Jeg håber på, at vi får en spændende dag med vidensdeling og udvikling af Det Nationale Fælleselevråd. Min ambition er, at Det Nationale Fælleselevråd på sigt skal fungere som et råd, hvor vi vidensdeler og erfaringsudveksler på tværs af landets skoler,” siger Nik Vistisen, næstformand i Danske Skoleelever.

Danske Skoleelever arbejder på at styrke Det Nationale Fælleselevråd. Blandt andet ved at se på muligheden for at mødes flere gange om året og samtidig udvikle formen, så vi sikrer, at deltagerne får mere værdi med fra møderne.

Dagsorden:

12.00 – Velkomst v. formand, Danske Skoleelever, Thea Enevoldsen

12.05 – Valg af ordstyrer og referent

12.10 – Hvad er Det Nationale Fælleselevråd (NFE), og hvad skal det bruges til?

12.20 – Kommunal sparring og vidensdeling

13.00 – NFE’s fremtid v. DSE’s formandskab

13.25 – Vedtægter i NFE

13.55 – Evt.

Er der spørgsmål til dagens forløb, så kan i kontakte Danske Skoleelevers næstformand, Nik Vistisen på nvi@skoleelever.dk, eller på 6040 2001