Vi husker det bedre, når det giver mening, vi husker det bedre, når vi kan se os selv i det konkrete arbejde og vi husker det bare bedre, når vi får vist, hvordan vores faglighed kan bruges i virkeligheden. Det motiverer os.

Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever, har netop åben skole som en af sine mærkesager og så sidder hun i Advisory Board for projektet Åben Virksomhed. Det er en indsats for at fremme skole-virksomhedssamarbejde i åben skole regi. Vi ved at det er svært for alle parter, så derfor forsøger projektet at bryde nogle af barriererne ved at lave gratis undervisningsforløb, som indeholder virksomhedsbesøg, hvor virksomhederne står klar til at modtage en skoleklasse.

http://aabenvirksomhed.dk/

Åben virksomhed løfter den faglige begejstring

Åben Virksomhed Advisory board har også haft et debatindlæg i Politiken, der handler om dannelse og hvordan den åbne skole og inddragelse af virksomheder i undervisningen løfter den faglige begejstring og læring om samfundet:

”Skolen skal give børn kundskaber, viden og færdigheder. Skolen skal give børn en almen viden. Og så skal skolen bidrage til, at børnene får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle. Alle tre elementer skal ske i samarbejde med forældrene. Det er indlysende. Men er der ikke andre, der kan hjælpe med at løfte det ansvar? Jo. Det kan erhvervslivet. Viden, almen dannelse og gode uddannelsesvalg kan man opnå ved at samarbejde med Danmarks virksomheder.”