Årets elevvenlige kommune er i år Randers Kommune

Randers kommune har netop fået tildelt prisen som Årets Elevvenlige Kommune. Prisen tildeles en kommune, der det seneste år har gjort en særlig indsats for at fremme elevdemokratiet.

Rander kommune har i år fået prisen som “Årets Elevvenlige Kommune” af Danske Skolelever. Prisen bliver tildelt Randers kommune på baggrund af systematisk arbejde med dets mærkesager og et stort arbejde med elevdemokratiet og elevinddragelsen.

 

I år har Randers kommune beskæftiget sig med at bekæmpe mistrivsel, og nogle af de ting som spiller ind i mistrivselen, såsom mobning og diskrimination. Emner som kønsforståelse og bedre seksualundervisning har også været højt på dagsordenen.

 

Randers kommune er blevet året elevvenlige kommune på baggrund af de mange indsatser, som fælleselevrådet gør for at forankre dets mærkesager. Randers fælleselevråd formår både at skabe høj grad af politisk høring og skabe konkrete initiativer for eleverne i Randers kommune.

Randers fælleselevråd har både afholdt kampanger, opstartet en podcast og udarbejdet anbefalinger til skoler og politikere i kommunen.

 

Selvom elevdemokratiet har været under pres som følge har Corona-krisen, så har Randers fælleselevråd, der er organiseret af 40 elever, virkelig vist hvad elevdemokrati egentlig betyder.

 

Danske Skoleelever ønsker Randers kommune et stort tillykke med titlen som årets elevvenlige kommune i 2022.