NU STARTER DANSKE SKOLEELEVERS STORE KOMMUNETUR

Danske Skoleelever tager rundt i hele landets kommuner for at besøge dem der har ansvaret for DIN skoledag. Og hvem ved? Måske er det DIN kommune der er næste stop.

I løbet af vores kommunetur rundt i Danmark vil vi for hvert besøg sætte nogle ord på lige præcis hvordan det var at besøge kommunerne ved at føre logbog her på siden. Følg med!

Vores første besøg på turen finder sted d. 11. maj og er i Mariagerfjord hvor vores formand, Marie, skal besøge kommunens skoleansvarlige… Det bliver vildt spændende. Hold jer løbende opdateret her på siden.

 

“En stor del af skolen skabes ude i kommunerne og netop derfor er det også vildt vigtigt at vi elever er inkluderet i beslutningerne der vedrører vores hverdag, i den enkelte kommune. Derfor kommer vi med et budskab om prioriteringen af de kommunale fælleselevråd og det generelle elevdemokrati på kommunernes skoler, når vi tager rundt i landet på vores store kommunetur” sådan siger vores formand, Marie Holt Hermansen om turen.

LOGBOG

FØRSTE STOP:
MARIAGERFJORD MED MARIE

Morgen d. 12/05/23 

YES! Kommune-touren er skudt i gang. Første stop var Mariagerfjord kommune, hvor jeg blandt andet mødtes med børne- og familieudvalgsformand, Leif Skaarup. Det lokale elevdemokrati kan være en svær nød at knække, hvis ikke der bliver lavet systematisk inddragelse. Derfor er det også ufatteligt vigtigt at demokratiet ikke bliver overladt til tilfældighederne. Vi skal som elever være sikret kvalitet og inddragelse ude på skolerne! 

Alt for mange af os elever oplever at skolen er de voksnes. Det er ret mærkeligt for skolen er jo til for os elever. Vi skal føle ejerskab over vores skole. Være med til at komme på gode ideer og udføre dem ude på skolerne. 

Jeg har taget masser af gode ideer til sjove aktiviteter ude på skolerne med, og så er det vigtigt at huske at det vigtige er at eleverne på skolerne i Mariagerfjord synes tiltagene i Mariagerfjord er fede! Derfor glæder jeg mig også til at følge med og hjælpe den elevdemokratiske udvikling i lige netop deres kommune 

Eleverne på skolerne på Mariagerfjord er faktisk allerede godt med. 8 ud af 11 skoler i kommunen er nemlig medlemmer hos os i DSE. Lad os håbe de sidste også har lyst til at hoppe med på vognen! 

 

Elevdemokratiske anekdoter:

I sommers var vi i Danske Skoleelever med til Mariagerfjords Europa-dag, hvor vi holdt politisk workshop for en masse seje elever! Et dejligt eksempel på et sjovt, motiverende indslag i skoledagen:) 

 

PS:

Drak kaffe uden mælk (og det var ikke SÅ forfærdeligt), og spiste et af de bedste rundstykker jeg har fået længe.  

 

//Marie  

 

 

ANDET STOP: 

RINGKØBING-SKJERN MED LAURA 

Morgen d. 16/05/23

I dag er det ikke Marie der er på tur, tvært imod, er det mig, Laura, nyvalgt formand her i biksen. Og jeg er heldigvis ikke blevet snydt for at tage med på Den Store Kommunetur, og jeg er, efter en lang tur, langt om længe nået frem til Ringkøbing-Skjern, hvor jeg mødtes med udvalgsformanden for børne- og familieudvalget, Kristian Andersen. I Ringkøbing-Skjern havde de særligt fokus på frihed og elevdemokratiet ude på den enkelte skole og vigtigheden af kommunens små byskoler. 

Det var så fedt at høre om de mange sejre eleverne ude på den enkelte skole havde haft!  

Kommunen ligger de stor værdi de små lokale skoler. Ringkøbing-Skjern kommune er landets største kommune geografisk, hvilket udvalgsformanden fremhævede som en udfordring, da han gerne vil holde fast i de små byskoler. 

Udvalgsformanden vægtede meget at elevstyret skulle vokse nedefra. Udvalgsformanden mente at eleverne skal være skolerne, der efterspørger behovet, men vi skal sikre at kommunerne tager ansvaret, der er for at inkludere os i demokratiet. 

Kommunen har lige så mange fri- og efterskoler som folkeskoler. Derfor har de også al mulighed for at lave spændende undervisning i tænke skoledagen anderledes. Eksempelvis kan man lave affaldssortering, som er et initiativ elever fra Ringkøbing-Skjerns skoler har taget – frihed giver ansvar! 

Eleverne i Ringkøbing-Skjern kommune har motivationen for at ændre den enkelte skole. Jeg håber de også vil have lyst til at spare med hinanden! 

 

Elevdemokratiske anekdoter: 

Den 1. juni kommer vi til Ringkøbing-Skjern kommune for at holde kursus om digital dannelse. Det er så fedt, når der bliver sat fokus på noget, der fylder så meget for os unge! 

 

PS:

Den kylling/baconsandwich jeg fik i transporten fra Shell, smagte bedre end det lyder. 

 

//Laura

 

TREDJE STOP: 

ESBJERG MED MARIE

Formiddag d. 23-05-2023 

Dagen starter på vejen mod Esbjerg, hvor næste stop på kommunetouren befinder sig. Esbjerg er blandt de 6 største kommuner i landet og derfor sidder de med i vores 6-by samarbejde ”flere i folkeskolen”. Her samles udvalgsformændene en gang om året på Børne- og ungetopmødet, for at snakke om den aktuelle situation ude i kommunerne og derfor har vi også før fået lov til at kigge med i arbejdet omkring i skolen i Esbjerg.  

 

De første vi møder, da vi når frem til Esbjerg, er næstformanden for Esbjergs fælleselevråd og fælleselevrådsmedlem, Esther. Det er nu engang dem, der kender skolerne i Esbjerg bedst og derfor har vi selvfølgelig også inviteret dem med til besøget. Esbjergs fælleselevråd er top engageret og begge piger er helt utroligt dygtige og fortæller ærligt om deres oplevelser med frikommuneforsøget på skoleområdet i Esbjerg. Det er fantastisk at høre fra de elever der selv mærker den frihed ude i en af landets kommuner. De fortæller blandt andet om sjovere valgfag og co-teaching, hvor elever bliver mødt at lærere, der tilpasser sig deres niveau. Samtidig fortæller de også om et blandet billede, hvor nogle skoler har lettere ved at bruge friheden end andre. Et opmærksomhedspunkt, der har været og i fremtiden også kommer til at være utroligt vigtigt for Danske Skoleelever. Alle elever – på tværs af skoler og kommuner – skal have en god skoledag.  

Inden mødet med udvalget holder vi formøde med Udvalgsformanden, repræsentanter fra Esbjergs fælleselevråd, deres kontaktperson, Børne- og kulturdirektøren og skolechefen. Her mødte jeg spændende refleksioner om samspillet mellem frihed og rammer, men også om hvilke overvejelser der ligger omkring elevdemokratiet ude i forvaltningerne.  

På udvalgsmødet mødte vi en stor interesse for at sikre et godt samarbejde med fælleselevrådet og repræsentanterne fra fælleselevrådet fik også mulighed for at komme med ups and downs til udvalget. En virkelig vigtig samtale, jeg håber alle udvalg har med deres elevråd.  

Jeg tager opløftet fra Esbjerg og oplever at der er en vigtig anerkendelse af at det kun er sammen med os elever, elevrådene og specielt fælleselevrådene, at man reelt kan sikre en god skole, især når man som kommune er blevet betroet en ekstra frihed.  

 

Elevdemokratiske anekdoter:

Hvert efterår holder Danske skoleelever kursus for Esbjergsfælleselevråd, for at sikre et stærkt fælleselevråd. I år faldt det under valgkampen og jeg fik lov at komme forbi med Danske Skoleelevers kampagne ”førstevælger”, hvor eleverne på Esbjergs skoler stemte på den af elevernes mærkesager de bedst kunne lide. Her fortalte eleverne blandt andet om hvordan lektier fratager dem motivationen i løbet af skoledagen – måske man skulle kigge på også at give eleverne noget frihed her? 😉 

 

PS:

Efter mødet med udvalget havde jeg første kaffestop (tiltrææængt), hvor der denne gang var mælk i kaffen, med pistacie og chokolade makrons til. MUMS! 

//Marie

 

FJERDE STOP: 

ODENSE MED MARIE

Eftermiddag d. 23-05-2023 

Bilen vendes straks mod Odense – dagens andet stop. Et besøg jeg har glædet mig ekstra meget til. Jeg var til mit første fælleselevrådsarrangement i 6. klasse i Odense og blev senere formand for Odenses fælleselevråd. Derfor var det også superspændende at komme tilbage og se alt det fede arbejde fælleselevrådet havde lavet.  

I Odense finder vi sammen med Emma og Rasmus. Emma er formand for DSE’s lokalafdeling fyn og medlem af Odense fælleselevråd. I denne her uge er hun i praktik på Danske Skoleelevers sekretariat og derfor var det også helt oplagt at hun skulle med. Rasmus er sekretariatsfrivillig og arbejder til daglig med at supporte vores fælleselevråd og tog blandt andet skarpe billeder af besøget.  

Med udvalget snakkede vi om ejerskab over det lokale ungdomsmiljø gennem valgfag, ungdomsskoler, åben skole og meget mere. I Odense har de bla. projekter ”Velfærdens fundament” hvor folk fra de forskellige lokalområder er med til at fordele midler til deres lokalmiljø. Her sidder der også elever med – men der er en vigtig opgave i at sikre de bliver hørt. Derfor kræver det kreativitet og flere forskellige former på inddragelsen. Den nysgerrighed er der generelt brug for, når vi skal sikre at alle elever på tværs af interesser bliver hørt i deres hverdag. Langt de færreste synes det er særlig fedt at sidde stille i lang tid rundt om et stort langt bord – heller ikke de voksne. Derfor har vi brug for at tænke motiverende og engagerede omkring inddragelsen! 

Fælleselevrådet var også sat på dagsordenen! Odenses fælleselevråd blev nemlig kåret som ”Årets Elevvenlige Kommune” på Danske Skoleelevers Generalforsamling i slutningen af april. I dag havde jeg mulighed for at overdrage prisen til fælleselevrådet, der stødte til besøget til sidst, og udvalget.  

Prisen deles ud hvert år og i år går den til Odense, fordi de har formået at sikre Elevinddragelse i hele kommunen, samtidig med at de også har bidraget til diverse andre aktiviteter og initiativer i byen. De har sikret konkret politisk indflydelse – og det skal anerkendes.  

Til udvalget havde jeg også et klart budskab: Sådan en pris forpligter. Eleverne skal fortsat inddrages, høres og prioriteres i kommunen. Fælleselevrådenes budskaber skal råbes højt ud! 

 

Elevdemokratiske anekdoter:  

Tidligere på måneden holdt jeg tale ved elevfestivallen ”peers”, der arbejder med inddragende, motiverende og legende undervisning. Her samledes elever på tværs af landets kommuner for at præsentere deres elev-skabte læringsforløb og snakke om den gode motiverende undervisning. Elever fra Danske Skoleelever fra med for at hjælpe til med faciliteringen af dagen og det var maga fedt at være med og mærke stemningen!  

 

PS:
Efter overrækkelsen af prisen som Årets Elevvenlige Kommune bød forvaltningen på en kold sodavand og en lille snack. Sammen med Odenses engagerede fælleselevrødder, fik jeg lov til at slutte dagen af på den helt rigtige måde! 

 

FEMTE STOP: 

SKIVE MED MARIE

Morgen d. 31/05/23

 

Solen skinnede og DSE-bilen var top tunet, da vi vendte snuden mod Skive. Humøret var højt og pointerne klar (og skarpe, selvfølgelig), inden vi skulle ind og snakke med Skives Borgmester, Peder og børne-og ungeudvalgsformand, Peder. 

Men først var der lige et kort pitstop på vejen for at være med i TV News. Statsministeren havde nemlig lige holdt sin afslutningstale i folketingssalen og igen, igen handlede emnet om skærme, dataindsamling og trivsel. En vigtig sag vi som elever selvfølgelig også har stærke holdninger til. Det er nemlig helt altafgørende, at man forstår os elevers teknologiske virkelighed, inden man forbyder og regulerer.  

Efter en snak med et par Tv2-værter var jeg klar til en mindst lige så vigtig snak om det lokale elevdemokrati. I Skive har de nemlig et fælleselevråd, men de er endnu ikke elevvenlige. Derfor var vi selvfølgelig også nysgerrige på at høre, hvordan samarbejdet med fælleselevrådet virker ude i kommunen. Heldigvis laver fælleselevrådet mange aktiviteter i løbet af året, hvor eleverne kan komme til orde. Fx har byrådet afsat 200.000 kroner elevrådene selv skal søge om og fordele mellem hinanden. Initiativer som det, er jeg også stødt på i andre kommuner, og det er vildt fedt, at vi som elever får mulighed for at sætte nogle spændende initiativer i værk. Gennemgående for fortællingerne er at kommunalpolitikkerne faktisk opdager, at vi elever er langt bedre til at lytte til hinanden og indgå i kompromiser, end de selv er. Et klart bevis på at det kun kan betale sig at inddrage os elever.  

Samtidig med at der var mange fede tiltag, snakkede vi også om at sikre en stærkere relation mellem fælleselevrådet og kommunalpolitikkerne samt udvalget. En virkelig vigtig del af arbejdet med demokratiet, som man hele tiden bør arbejde på ude i kommunerne.  

Alt i alt var det endnu et spændende besøg, hvor jeg lærte mere om det lokale elevdemokrati og alle de steder, det er vigtigt, vi hjælper hinanden! 

 

Elevdemokratiske anekdoter:  

Skive har netop besluttet, at de gerne vil uddanne undervisningsmiljørepræsentanter. Det er mega godt for eleverne i kommunen! Undervisningsmiljørepræsentanterne, eller UMR’erne er nemlig demokratisk valgte elever, der kan repræsentere eleverne ind i arbejdsmiljøarbejdet ude på skolen. Når man varetager sådan en post, er det vigtigt at være klædt godt på. Derfor uddanner Danske Skoleelever i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø undervisningsmiljørepræsentanter rundt omkring i kommunerne. Hvis du også synes din kommune skal uddanne undervisningsmiljørepræsentanter, kan du sende en mail til dse@skoleelever.dk 

 

PS:  

Jeg havde begået en rookie-mistake og var kommet afsted uden frokost. Heldigvis bød mødet på en lækker kage med udsigt over Skive Havn og i dagens anledning også en stor handicapfestival!