“Det er vigtigt, at alle elever får gode og positive demokratiske oplevelser fra de er helt små”

Sådan siger vores formand Marie Holt Hermansen. Vi må ikke først blive præsenteret for den demokratiske proces i udskolingen. Det er vigtigt, at demokrati og medbestemmelsen er en del af undervisningen og elevernes hverdag allerede fra de helt små klasser.

Skolen skal forberede eleverne til et samfund med frihed og folkestyre, og derfor skal skolens virke være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Det fremgår af formålsparagraffen i folkeskoleloven.

Marie Holt Hermansen tilføjer, at “når man som elev oplever, at man har indflydelse på sin skole, er det med til at styrke ens demokratisk selvtillid – og give en lyst og mod til at bruge ens demokratiske stemme senere i livet. Samtidig med at en tidlig forståelse for vigtigheden af de demokratiske principper i vores samfund og hverdag, vil give eleverne en større motivation for aktivt at deltage. “

Hos Danske Skoleelever ønsker vi at kickstarte hvert skoleår med en Valguge, hvor netop demokrati og medbestemmelse er omdrejningspunktet. Vi skal skabe de rette demokratiske processer og prioritere netop dette i vores grundskole, både i undervisningen og gennem elevrådsarbejde.  Valgugen skal give eleverne lyst til at være aktive i elevrådet og give dem forståelse for, at de har ret til indflydelse på egen hverdag og skolegang.

Undervisningsforløbets omdrejningspunkt er at skabe større demokratisk selvtillid hos eleverne, netop som Marie Holt Hermansen fremhæver som helt afgørende. Derfor er undervisningsmaterialerne bygget op omkring fire dele, som skal bidrage til, at man som elev:

  1. Tror på, at man har noget at sige, og at man gør det
  2. Oplever, at der er nogle, der er villige til at lytte til én
  3. Tror på, at man kan handle og påvirke samfundet
  4. Opfatter sig selv som relevant og forpligtet til at påvirke samfundet

Desuden er det helt centralt, at vi har en stærk kultur og gode traditioner omkring elevrådsarbejdet og elevdemokratiet ude på skolerne. Hertil siger Marie Holt Hermansen: ”Valgugen kan være med til at skabe en stærk kultur og gode traditioner. Valgugen er et tilbagevendende event, hvor vi samles om elevrådet og fejrer elevdemokratiet. Elevrådet er ikke bare for dem, som sidder i det, men for alle skolens elever, og en emneuge med fokus på demokrati og medbestemmelse vil gøre elevrådsarbejdet stærkere og mere relevant for alle.

Valgugen finder sted i uge 36, og det er gratis at deltage. Tilmelding foregår via hjemmesiden, https://valgugen.dk/, hvor man kan finde undervisningsmaterialer, inspiration og sparring om, hvordan man afholder det mest demokratiske elevrådsvalg