Elevdemokratiet halter for meget

Debatindlæg af Esther Vyff, formand Danske Skoleelever

Jeg kan ikke tillade yderligere hæmning af elevdemokratiet på skolerne. Og covid-19 er ikke længere en undskyldning.

Vi må hjælpes ad for at opretholde vores lands eksemplariske elevdemokrati. Det kan ikke være rigtigt, at jeg stadig her i oktober måned (80 dage efter skolestart) taler med skoler og elever, der endnu ikke har valgt et elevråd. Jeg minder lige om, at elevrådet er det allervigtigste demokratisk dannende element, børn møder i deres skoletid. Elevrådet er første gang, børn mærker demokratiet på egen krop. Det må Covid-19 ikke bremse længere, jeg mener, at elevdemokratiet skal prioriteres højere ude på skolerne.

Første gang jeg blev valgt til elevrådet var i 4. klasse på Tjæreborg Skole, og det var virkelig en stor oplevelse. Rusen det giver at blive valgt til en post med ansvar for at repræsentere andre, er uforglemmelig. Og ikke mindst en meget vigtig læring.

Jeg talte for nyligt med et skolebestyrelsesmedlem, som ikke kunne forstå, hvorfor der ikke var nogen elever med til bestyrelsesmøderne. De manglede simpelthen elevernes input til flere vigtige emner, blandt andet håndtering af Covid-19 på skolen. Den historie bekræfter mig i, at elevdemokratiet ikke bare er værdifuldt for dannelsen, men også har stor værdi for skolens udvikling. Nu har skolen sat gang i elevrådsvalget – på tide siger jeg bare.

Foreningen jeg repræsenterer i dag, bygger på elevdemokrati og vores vigtigste opgave er at opretholde elevdemokratiet og skubbe på, så elever bliver taget seriøst på alle niveauer. Og det begynder ude på skolerne, initieret af skoleledelsen. Vi har netop inviteret landets skoleelever til vores generalforsamling – elevernes øverste myndighed. Her træffer vi beslutning om og diskuterer, hvad vores forenings holdninger skal være det næste år. I år er generalforsamlingen primært digitalt. Jeg har nemlig fuld forståelse for, at det er udfordrende at samle elever på tværs af skoler og klassetrin fysisk. Vi løser udfordringen med digitale værktøjer. Til vores generalforsamling kommer forhåbentligt flere hundrede elever fra mange skoler i landet.

Men elevdemokratiet begynder altså ude på skolerne, derfor får du her min tjekliste til at styrke elevdemokratiet
1. Få etableret et elevråd med en kontaktlærer – og indkald til møde snarest muligt
2. Indkald formandskabet/repræsentanter for elevrådet til skolebestyrelsesmøde eller møde med skolelederen. Og tal om, hvad der fylder.
3. Lyt til eleverne og opfordre elevrådet til at kontakte Danske Skoleelever, der er klar med en stor værktøjskasse, som kan hjælpe elevrådet videre eller i gang