Danske Skoleelever kårer hvert år årets elevvenlige kommune, hvor vi anerkender de kommuner, der har gjort en særlig mærkbar indsat i arbejdet med elevdemokratiet.

Det er i år 12. gang, vi kårer årets elevvenlig kommune, som findes blandt de 42 kommuner, der har indgået Elevvenlig Kommune samarbejdsaftale med Danske Skoleelever. Sidste år løb Randers Kommune med titlen.

Nu er de fem kommuner, der er med i kapløbet om titlen i år fundet. Årets Elevvenlig Kommune offentliggøres i uge 20.

Top-5 årets elevvenlige kommune er

I tilfældig rækkefølge. Klik og læs begrundelserne

Rudersdal har på kort tid fået oprettet et fælleselevråd, som er kommunens hjørnesten inden for udviklingen af fremtidens motiverende skoledag. De har etableret en stærk, demokratisk og involverende elevstemme i kommunalpolitikken.

Rudersdal udmærker sig i med deres arbejde for elevrådene på de enkelte skoler og for at skabe en styrket udskoling med fokus på de ældste elevers fremtidsmuligheder. Ligeledes har fælleselevrådet haft en god balance mellem at hjælpe elever ude på de enkelte skoler og repræsentere eleverne ind i kommunen.

Vejle har et velfungerende og engageret fælleselevråd, som over en årrække har udviklet sig til at være et selvfølgeligt element i den demokratiske hverdag i kommunen.

Rådet har i år blandt andet været med til at sparre på evaluering af folkeskolereformen sammen med Børne- og Familieudvalget og har på den måde været en direkte stemme ind i kommunens videre arbejde med skolelivet i Vejle Kommune.

Udover at være en fast del i kommunalpolitik, så udmærker Vejle Fælleselevråd sig ved at være et særdeles aktivt råd med stor indflydelse, egne faste demokrati- og debatevents samt nye og innovative elevdemokratiprojekter.

Odense kommune har i år bemærket sig ved, at de videreudvikler på elevdemokratiets struktur i den store kommune med mange skoler. Fælleselevrådet har arbejdet med regionsstrukturer som et demokratisk led til fælleselevrådet, hvor rådets medlemmer møder elever, kontaktlærere og skoleledere fra kommunens skoler.

Odense fælleselevråd har i år været deltager og medskaber af flere projekter end nogensinde før i alt fra festivaler, grønne initiativer til demokratisk uddannelse af elever i grundskolen. Odense udmærker sig i særdeleshed ved sin høje grad af involvering og aktivitet her skal især nævnes elevernes faste møder med borgmester, rådmænd og relevante aktører på de såkaldte elevdage.

Esbjerg Kommune har i år formået at løfte deres arbejde i fælleselevrådet til nye højder. Udover at være en vigtig og indflydelsesrig spiller i kommunalpolitik, så er rådet i år begyndt at indgå samarbejdsaftaler mellem kommunen, fælleselevrådet og erhvervslivet ”vision 2025”. Her har fælleselevrådet en aktiv rolle i, hvordan Esbjerg Kommune bliver en relevant kommune at studere, bo og arbejde i som ung.

Esbjerg Kommune udmærker sig også ved fortsat at være nysgerrig på elevdemokratiet i kommunen. I år har de udført en stor undersøgelse om elevdemokrati og elevinddragelse på alle klasselag og på baggrund af det, har de igangsat en række tiltag og arrangementer, der skal styrke arbejdet med elevinddragelse.

Furesø har i år skilt sig ud på grund af deres rettighedsbaseret tilgang til elevdemokrati. Kommunen har haft som målsætning at aktivere mangfoldigheden i kommunen som et aktiv i den demokratiske hverdag i kommunen. Dette har også gjort sig gældende i fælleselevrådet.

Rådet er kendetegnet ved at være en kronjuvel på mangfoldighedens gren med en sammensætning af forskellige etniske baggrunde samt forskellige religiøse og politiske orienteringer, med forskellige historier og holdninger.

Fælleselevrådet er et råd med direkte indflydelse i kommunen og med beslutningskompetence samt råderet over midler til projekter og tiltag, der styrker øget lighed i kommunen. Fælleselevrådet har i år haft særlig fokus på ensomhed og har gennem samarbejde med kommunen og headspace bidraget til en række tiltag. Særligt skal det nævnes deres skolebyrådsdag, hvor byrådet skiftes ud med kommunens 8.klasser, borgmesteren og fælleselevrådet, der sammen er med til at fordele 100.000 kr. til sager, som støtter FN’s verdensmål lokalt.

De fem kommuner er valgt af Danske Skoleelevers elevsupportere på baggrund af kommunernes egne indstillinger. Den endelige vinder af titlen som Årets Elevvenlige Kommune vælges af Danske Skoleelevers bestyrelse.

Elevvenlige kommuner er kommuner, der i samarbejde med Danske Skoleelever gør en ekstra indsats for elevdemokratiet i kommunen

Elevvenlig Kommune