Ifølge Danske Skoleelevers vedtægter skal vi som forening indkalde til og afvikle generalforsamling I løbet af første halvår. På grund af smitterisiko og det usikre forsamlingsforbud, er det ikke muligt at planlægge og arrangere en generalforsamling, hvor flere hundrede elever fra hele landet sidder tæt og sover sammen over en weekend, før længere ude i fremtiden.

Vi har undersøgt mulighederne for at afvikle en anderledes generalforsamling med færre elever eller afvikle det online. Men for at sikre elevdemokratiet og at så mange skoler og elever fra hele landet bliver repræsenteret, ønsker vi at holde fast i, at Danske Skoleelevers generalforsamling afvikles fysisk og hen over en weekend – og dermed udskyde årets generalforsamling til efteråret.

På den baggrund har Danske Skoleelevers bestyrelse helt ekstraordinært vedtaget følgende:

  1. Generalforsamlingen flyttes til 2.-4. oktober
  2. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe bestående af tre personer, som vil overtage formandskabets rettigheder og pligter fra 1. juli og frem til generalforsamlingen
  3. Nuværende formandskab fortsætter formelt på deres poster frem til generalforsamlingen, men uddelegerer deres opgaver til den valgte arbejdsgruppe

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er vores forenings øverste myndighed og generalforsamlingsweekenden er dermed den vigtigste begivenhed i løbet af året. Generalforsamlingen er også et arrangement, som rigtig mange medlemmer ser frem til, fordi her mødes man med elever og venner fra skoler i hele landet til en weekend med hygge, politik, fest og venskaber. Det er derfor med stor beklagelse og ærgrelse, at vi må flytte den så langt ud i fremtiden. (2.-4. Oktober 2020).

Det er samtidig enormt vigtigt for vores forening, at vi har en fungerende bestyrelse med et formandskab, der kan bruge alt sin tid på foreningen. Under normale omstændigheder ville vi have valgt den nye bestyrelse og det nye formandskab på generalforsamlingen i slutningen af marts.

Arbejdsgruppen (Fungerende formandskab)

Arbejdsgruppen som fra 1. juli vil være Danske Skoleelevers fungerende formandskab, bliver demokratisk valgt af bestyrelsen og vil bestå af tre siddende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger demokratisk blandt de tre valgte medlemmer en formand for arbejdsgruppen.

Når arbejdsgruppen er valgt, konstituerer arbejdsgruppen sig, så arbejdsopgaverne ifm. Danske Skoleelevers tre ledelsesposter bliver udført.

  1. Fungerende formand
  2. Fungerende næstformand med ansvar for bestyrelsen
  3. Fungerende næstformand med ansvar for sekretariatet

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges også på generalforsamlingen, men kan kun bestå af elever, der er tilknyttet en grundskole. Og da flere af bestyrelsens medlemmer afslutter deres grundskole i løbet af juni måned, træder disse bestyrelsesmedlemmer ud af bestyrelsen den 1. juli (dette gælder ikke formandskabet eller de bestyrelsesmedlemmer, der er valgt til arbejdsgruppen).

De bestyrelsesmedlemmer der ikke afslutter grundskolen, vil fortsætte i bestyrelsen frem til generalforsamlingen.