Vi har fået mulighed for at komme med input til undervisningsministeriets aflysning af prøver og andre foranstaltninger i grundskolen – som led i den gradvise og kontrollerede åbning af skoler.

Overordnet set er det Danske Skoleelevers holdning, at alle grundskoleelever i Danmark skal have en så fair og almindelig skolegang, som det er muligt, på trods af COVID-19 situationen.

Danske Skoleelever er glade for, at undervisningsministeriet i §19 udviser intentioner om ikke at lade manglen på aflyste eksamener hindre elever i at søge optagelse på deres ønskede ungdomsuddannelse. Men vi stiller os særdeles kritiske overfor §20, som omhandler de elever, der skal til optagelsesprøve, fordi de ikke har retskrav på optagelse på en gymnasial uddannelse.

Vi opfordrer kraftigt til, at børne- og undervisningsministeriet undtagelsesvis og qua omstændighederne suspenderer optagelsesprøverne til ungdomsuddannelserne dette skoleår.

Vi har kommentarer til flere paragraffer

Læs hele vores høringssvar