28. februar 2023

Vision om skolen af og for elever  

“Vi har snakket om praksisfaglighed i lang tid nu, men vi er stadig ikke blevet konkrete end det. Derfor bringer vi nu nogle helt konkrete forslag på banen, som vi mener, kan skabe en mere praksisfaglig skole. Forslagene er lavet af elever om en skole, der er for elever, og det synes jeg er en ret god måde at lave politik på,”   

Sådan lyder det fra formand af Danske Skoleelever Marie Holt Hermansen om de seks konkrete praksisfaglige tiltag, der præsenteres her. Tiltagene kan være med til at sikre en mere praksisorienteret skole og er bud på hvilken retning vores politikere skal kigge i, når de vil skabe en mere virkelighedsnær og favnende skole.   


Notatet foreslår konkret seks følgende punkter:  
 

  • Stærkere åben skole   
  • Mere projektorienteret undervisning og ny prøveform   
  • Det praksisfaglige fag   
  • Flere fag ind i folkeskolen
  • Praksisfaglighed som formål i fagene
  • Flere specialiserede valgfag


Mange elever oplever i løbet af skoledagen at stille sig selv spørgsmålet: ”Hvad skal jeg bruge det her til?”, uden at kunne komme på noget åbenlyst svar. Faktisk er det ifølge en undersøgelse af Tænketanken Mandag Morgen 18% af eleverne, der ikke kan lide at gå i skole. Et udtryk for at forstår, hvorfor meningen med undervisningen ikke altid skinner lige skarpt igennem. Derfor har vi brug for en mere praksisfaglig skole. 

Men hvad er praksisfaglighed overhovedet? Og man kan da heller ikke gå i skole uden bøger? Det er måske det første indfald, man får som elev, når man hører det lidt lange ord: ”Praksisfaglighed”

Faktisk er det ret simpelt: Forestil dig at ligningerne tages ud af det halssvedige, grå klasselokale og du og din klasse i stedet besøger en håndværker, som hver dag bruger ligninger og matematikken i det arbejde de udfører. Det du lærer om i klasselokalet, bliver pludselig brugt konkret men et enkelt virksomhedsbesøg er langt fra nok. Netop derfor er det vigtigt at politikkerne begynder at lave tiltag som skal sikre motivation og engagement blandt os elever. Derfor foreslår vi konkret ovenstående, som skal sikre denne dagsorden. 

Så politikere og aktører, husk praksisfagligheden. Læs notatet her og lad dig inspirere.  

Og elever, husk at det meste undervisning faktisk har et ret klart formål – de voksne skal bare lige finde det frem.