Undervisningsmiljørepræsentant: Meget utilfredsstillende, at folkeskolerne ikke involverer eleverne tilstrækkeligt i arbejdet med undervisningsmiljø, mener både Danske Skoleelever og Skole og Forældre.

En ny undersøgelse, som Danske Skoleelever har foretaget i samarbejde med Skole og Forældre blandt 204 elevråd på folkeskoler, viser, at kun 15 procent af elevrådene er klar over, at de har ret til at vælge en undervisningsmiljørepræsentant, der skal deltage i skolens arbejde med undervisningsmiljøet. Samtidig er det kun en ud af ti elevråd, der var valgt en undervisningsmiljørepræsentant, selvom denne rettighed er beskrevet i lovgivningen.
“Med de problemer, der eksempelvis er med indeklimaet på mange skoler, er det helt utilfredsstillende, at så få elevråd udnytter de rettigheder, som findes i loven. Elevrådene skal vælge nogle flere undervisningsmiljørepræsentanter i den kommende tid,” siger Thea Enevoldsen, formand for Danske Skoleelever.

Vælg undervisningsmiljørepræsentant

Efter Skole og Forældres opfattelse er det især skolens ledelse, der har ansvaret for, at eleverne ikke bliver inddraget i arbejdet med skolens undervisningsmiljø.

“Skolens daglige ledelse og skolebestyrelsen er nødt til at påtage sig et ansvar for, at elevrådene får valgt en undervisningsmiljørepræsentant og at den repræsentant bliver reelt inddraget i skolens arbejder med undervisningsmiljøet. Det nytter ikke at tale om demokrati med eleverne i timerne, hvis man ikke inddrager eleverne. Her er en oplagt mulighed for at styrke de demokratiske værdier i praksis,” siger Rasmus Edelberg, formand for Skole og Forældre.

En tredjedel af elevrådene er inddraget

Det er første gang, det er blevet undersøgt, i hvilket omfang der faktisk bliver valgt elever til posten som elevernes undervisningsmiljørepræsentant. Selvom resultatet er skuffende, viser undersøgelsen også, at godt en tredjedel af elevrådene er blevet inddraget i den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering.

“Alt for få skoler inddrager eleverne i undervisningsmiljøarbejdet. Jeg vil opfordre de skoler, der allerede inddrager eleverne til at få formaliteterne i orden og valgt elevrepræsentanter, så de får mulighed for at sidde med i sikkerhedsgrupper og andet relevant arbejde. De andre skoler bliver nødt til at komme i gang. Elevinddragelse er afgørende for at få løst undervisningsmiljøproblemerne i skolen,” siger Thea Enevoldsen

Undersøgelsen er gennemført i maj og juni 2019. Repræsentanter fra 204 elevråd på folkeskoler har deltaget i undersøgelsen.

Yderligere kommentarer:
Thea Enevoldsen, formand, Danske Skoleelever, mobil 60 40 20 00
Rasmus Edelberg, formand Skole og Forældre, mobil 23 27 05 38