Fungerende formandskab er valgt 

Som et led i processen frem mod vores udsatte generalforsamling, har bestyrelsen nu valgt den arbejdsgruppe, der skal være fungerende formandskab i perioden fra 1. juli t.o.m. generalforsamlingen. Esther Vyff (fungerende formand), Rasmus Ditlefsen (fungerende næstformand med ansvar for bestyrelsen) og Mathias Keimling (fungerende næstformand med ansvar for sekretariatet) er valgt

Vores nuværende formandskab, Thea Enevoldsen (formand) og Leanor Dall (næstformand), vil formelt være formandskab frem til et nyt formandskab er valgt til generalforsamlingen den 2.-4. oktober. Og da det ikke er muligt for Thea og Leanor at varetage alle opgaver, der er forbundet med deres roller i formandskabet efter 30. Juni, har vores bestyrelse besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der fra 1. juli bliver Danske Skoleelevers fungerende formandskab.

Du kan læse mere om processen for udsættelse af generalforsamling og valg af arbejdsgruppe

Læs mere

Esther, Rasmus og Mathias

Arbejdsgruppen er valgt blandt sidende medlemmer i bestyrelsen og består af Esther Vyff Petersen, Rasmus Rosenlund Ditlefsen og Mathias Keimling. De vil alle tre flytte ind på sekretariatet sammen med de nye sekretariatsfrivillige til august.

“Jeg synes, at det er ærgerligt, at vi ikke kan vælge det nye formandskab på den traditionelle måde til Generalforsamlingen, men på trods af omstændighederne synes jeg, at vi i bestyrelsen, har fundet en god løsning,” siger fungerende næstformand, Rasmus Rosenlund Ditlefsen. Han bakkes op af den anden fungerende næstformand, Mathias Keimling:

“Jeg synes, vi har fundet frem til en løsning, der ikke bare er tæt på det normale, men som også sikrer, at vi kommer hurtigt tilbage til det DSE, vi kender og elsker. Jeg glæder mig overordnet set til at arbejde med de sekretariatsfrivillige på daglig basis, men jeg glæder mig i særdeleshed til at se en udvikling i DSE, hos de frivillige og hos mig selv.”

Ser fremad og glæder sig til arbejdet

Selvom foreningen aldrig har stået i en lignende situation, har bestyrelsen fundet en løsning, som både tager hensyn til at elevdemokratiet skal opretholdes, noget vi prioriterer meget højt, og at foreningen skal kunne fungere på samme høje niveau, som den plejer. Det fungerende formandskab vil se fremad og glæder sig til, at der også kan komme helt styr på det formelle til generalforsamlingen.

“Jeg synes at det er rart, at vi allerede nu ved, hvem der kommer til at sidde i formandskabet, når det nuværende ikke kan fortsætte på fuld kraft til sommer, det havde været, sagt på godt jysk, træls; ikke at vide, hvem der er fungerende formand før oktober,” siger fungerende formand, Esther Vyff Petersen.

“Nu glæder jeg mig bare super meget til at repræsentere alle Danmarks grundskoleelever i debatindlæg, møder og det hele. Jeg glæder mig til at sætte gang i alle de initiativer, ideer og visioner, jeg har tænkt over de sidste mange måneder – og selvfølgelig glæder jeg mig til at være en del af et fungerende formandskab sammen med Rasmus og Mathias, de er bare så dygtige.”

Fra 1. juli er det ikke længere Thea Enevoldsen, men Esther Vyff Petersen, der er fungerende formand for Danske Skoleelever.

Esther Vyff Petersen kan kontaktes på

evp@skoleelever.dk og 30 95 66 75

Kontakt bestyrelsen