De seks elementer der skal til

Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet. Kommunen er klar til at indgå et partnerskab med Danske Skoleelever om at danne aktive og engagerede elever, der påtager sig medejerskab for kommunal skolepolitik, deres eget uddannelsested, medelever og lokalsamfund. Samarbejdet består af forskellige elementer.

Fælleselevråd

Kommunen har eller vil sammen med Danske Skoleelever oprette et fælleselevråd. Rådet: 

  • Orienteres om punkter på skoleudvalgsmøder
  • Har høringsret på beslutninger om skoleområdet

Kontaktperson

Kommunen stiller en kommunal kontaktperson til rådighed for fælleselevrådet. Personen kan enten være kontaktlærer på skole, skolelederansat i forvaltning eller ungdomsskole. Denne person er den primære kontakt. 

Opstart

Kommune og kontaktpersonen sikrer hvert år afholdelse af opstartsforløb for fælleselevrådets medlemmer. Her bidrager Danske Skoleelever med et årligt opstartskursus, der får fælleselevrådet godt fra start.

Praktik

Kommunen sikrer, at der er et økonomisk tilskud til fælleselevrådets arbejde, at der er lokaler og forplejning til mødeafholdelse, og at der deltager politiske repræsentanter fra kommunen på første møde.

Netværk

Kontaktpersonen holder sig orienteret om netværksmuligheder og sørger for, at medlemmer af rådet er orienteret om Danske Skoleelevers:

  • Regionale netværksdage
  • National fælleselevrådsmøder

Danske Skoleelever

En elevvenlig kommune samarbejder med Danske Skoleelever om at få fælleselevrådet til at opnå dets fulde potentiale. Danske skoleelever varetager en række tiltag såsom kurser, støtte og vejledning, der styrker arbejdet med fælleselevrådet.

"En stærk elevstemme er helt afgørende for, at vi kan skabe en skole, der motiverer eleverne fagligt og socialt."

Daniel E. Hansen, Formand for Børne- og
Skoleudvalget i Rudersdal Kommune

Hent eksempel på samarbejdsaftale

Opstarten

I kommunen danner man et fælleselevråd, der består af repræsentanter fra kommuneskolernes elevråd. Det kan enten være gennem valg til en generalforsamling, en opgave der automatisk gives til formand og næstformand i skolernes elevråd, eller noget helt tredje. Danske Skoleelever er med hele vejen, når vi sammen skal oprette og vedligeholde elevdemokratiet og fælleselevrådet i jeres kommune.

TRIN 1: DIALOGMØDE

Første møde, hvor Danske Skoleelever fortæller om konceptet og afklarer interessen samt muligheden for at blive elevvenlig kommune. Efterfølgende udformes og underskrives samarbejdskontrakt.

TRIN 2: PLANLÆGNINGSMØDE

Møde mellem skolechef, medarbejder i kommunen, konsulent og frivillig fra Danske Skoleelever. Her planlægges og designes første år for kommunen som elevvenlig.

TRIN 3: VISIONS- OG VEDTÆGTSDAG

Her udvikler kommuneskolernes elevråd selv idéer og udkast til vision, mission, formål og vedtægter for fælleselevrådet. Danske Skoleelever faciliterer dagen og renskriver udfaldet.

TRIN 4: GENERALFORSAMLING

Her klædes eleverne på til arbejdet i eget elevråd og introduceres til kommunens nye fælleselevråd. Til sidst på dagen afholdes generalforsamling med mulighed for valg.

TRIN 5: FØRSTE MØDE I FÆLLESELEVRÅD

Her klædes eleverne på til arbejdet i fælleselevrådet og finder frem til sager og projekter for året. Efter dette kører fælleselevrådet med elevsupporter fra Danske Skoleelever tilkoblet.

TRIN 6: PARTNERSKABSMØDE

Her mødes involverede parter i opstarten igen og samler op på det forgange år og evaluerer på opstarten. På mødet planlægges det kommende år i samarbejdet.

Læs mere om Elevvenlig Kommune

Randers er ‘Årets Elevvenlige Kommune’

Furesø Kommune har gennem flere år arbejdet for at styrke elevdemokratiet og involvering af eleverne i kommunens udvikling. Det er baggrunden for, at…

Læs mere

Faaborg-Midtfyn er nu Elevvenlig Kommune

Eleverne på Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler har fået et nyt politisk organ, som samler repræsentanter fra alle kommunens skolers elevråd i et…

Læs mere

Nu bliver elevernes stemme hørt i Rebild

Det nye fælleselevråd i Rebild Kommune vil arbejde for, at elevernes stemme bliver hørt i kommunen og skabe fællesskab mellem eleverne på tværs af…

Læs mere