PRAKTISKE

OPLYSNINGER

PAKKELISTE

Pris

Det koster 500 kroner at deltage per elev til LK23. Det bruger vi på leje af skole, mad til hele weekenden og på at gøre busserne til og fra LK gratis. Er din skole ikke medlem, kan du stadig deltage til LK, du har bare ikke stemmeret. Framelder du dig LK23 efter d. 3. november eller møder du ikke op, koster det også 500 kroner. Hvis du er forhindret i at deltage, men sender en anden fra din skole, koster det ikke ekstra. 

Voksne

Kontakt DSE på tlf.: 60 40 20 62

Der vil under hele Landskonferencen være voksne til stede. Herunder voksne med kendskab til førstehjælp. Det vil under hele weekenden være muligt at komme i kontakt med DSE på tlf.: 60 40 20 55. 

Alkoholpolitik

Der vil under hele weekenden være forbud mod alle former for euforiserende stoffer. Dette betyder, at der hverken må medbringes eller indtages euforiserende stoffer under hele weekenden – dette gælder også snus. Hvis du først læser dette, når du sidder i toget eller bussen på vej til stormødet og har alkohol eller lign. i tasken, skal du aflevere det ved indskrivningen, når du ankommer. Du vil så få det udleveret igen, når du tager hjem. Sker det, at vi finder alkohol under selve weekenden, vil det blive konfiskeret. Den pågældende deltager vil blive sendt hjem øjeblikkeligt, og forældrene vil blive underrettet.

Rygepolitik

Det er fuldstændig forbudt at medbringe og indtage tobak under hele weekenden! Overtrædelse af dette fører til hjemsendelse på egen regning, og der vil blive taget kontakt til forælder/værge og skolen. Hvis du først læser dette, når du sidder i toget eller bussen på vej til stormødet og har tobak i tasken, skal du aflevere det ved indskrivningen, når du ankommer. Du vil så få det udleveret igen, når du tager hjem.