Elever på borgmestermøde - en dag med budskaber, mærkesager og fællesskaber

Elevvenlig Kommune

Til KL's repræsentantskabsmøde den 25. januar 2024 var Danske Skoleelevers næstformand, Frederikke Didriksen, på scenen sammen med tre fælleselevrådsrepræsentanter.

I denne uge har Kommunernes Landsforening (KL) afholdt deres Repræsentantskabsmøde i Middelfart, hvor borgmestre mødes for at drøfte og diskutere kommunalpolitik – og Danske Skoleelever var inviteret! Vores næstformand, Frederikke Didriksen, tog torsdag afsted mod Middelfart for at deltage i en talk sammen med formanden for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg, Thomas Gyldal Petersen. Emnet var elevinddragelse og fælleselevrådenes rolle i kommunerne, og i den anledning tog vi 20 repræsentanter fra fælleselevråd rundt omkring i landet med til mødet. Samtalen mellem Frederikke og Thomas blev modereret af Julie Andersen, der er frivillig hos Danske Skoleelever.

Udover en snak med Thomas Gyldal om fælleselevrådene, blev tre seje repræsentanter fra Frederikshavn, Aalborg og Københavns Fælleselevråd inviteret op på scenen. De fortalte om deres oplevelse med fælleselevrådene, og så skulle der leveres et budskab til borgmestrene.

”Lyt nu til os. Lyt til vores synsvinkel og til, hvad vi har at sige. Og tag det ind og sig ikke bare ”nåh ja ja”. Brug det i jeres dagligdag!” lød det blandt andet fra eleverne på scenen.

Også Frederikke skulle levere et afsluttende budskab:

”Hvis man ikke har et fælleselevråd, tror jeg mit bedste budskab vil være meget ligeud: Få et fælleselevråd, det kan kun gå for langsomt.”

– Frederikke Didriksen, næstformand for Danske Skoleelever

Fælleselevrådene er nemlig elevernes mulighed for at blive hørt på kommunalt plan, og derfor er det også super ærgerligt, at nogle kommuner ikke har et fælleselevråd endnu. Fælleselevrådene fungerer som både store og små elevers talerør til kommunalpolitikerne, og ved at høre, hvad eleverne har at sige, får de voksne nogle andre perspektiver, når de laver politik på den hverdag, der er vores.

Efter samtalen på scenen blev der afholdt workshop for eleverne. Her blev der blandt andet fortalt om fælleselevrådets rolle og rettigheder, samt et kort oplæg om det politiske arbejde i Danske Skoleelever, inden det blev tid til at prøve kræfter med at lave egne politiske notater. Her fik eleverne klippe-klistret derudad, og resultatet blev en masse farvestrålende og flotte notater, som indeholdt de mærkesager og udtalelser, som eleverne syntes var vigtigst.

Noget, som eleverne også sætter pris på, er den sparring og hjælp, man kan få fra hinanden i et fælleselevråd. Ofte er der de samme problemer på tværs af skolerne, og sammen kan man langt nemmere finde en løsning, når man får nogle andre perspektiver og erfaringer fra andre elever. Og endnu federe er det, når man kan sparre på tværs af landet. Clara, der går i 9. klasse og sidder Københavns Fælleselevråd, fortæller:

”Man finder ud af, at mange forskellige fælleselevråd står med de samme problemer, som man selv står med, og at man altid kan skabe en relation og få flere kontakter til sådan nogle her arrangementer.”

– Clara, 9. klasse, Københavns Fælleselevråd

I Københavns Fælleselevråd sidder også Rakel, som også synes at det er fedt at møde elever fra andre fælleselevråd:

”Det er ret fedt at snakke med andre fælleselevrødder og høre, hvordan de gør tingene i deres fælleselevråd. Det er ret sjovt, for man fokuserer så meget på sit eget, men også at høre hvordan de har det, og opdage, at de problemer vi står med, også er nogle de står med,” siger hun.

Fællesskabet, som opstår i fælleselevrådet, er nemlig noget, der er værdsat af mange, og er en fantastisk chance for at møde nye venner fra andre skoler, som også er interesserede i at gøre en forskel. Og til et arrangement som dette, der samler fælleselevråd fra hele Danmark, formes venskaber ikke kun på tværs af skoler – men på tværs af landet.

Tak til alle de seje fælleselevrødder, der deltog til arrangementet!

Elever fra Københavns Fælleselevråd med deres mærkesagsnotat.

Programmet for Netværksdage 2024 er kommet

D. 5 og d. 12 marts afholder Danske Skoleelever netværksdage for alle elevvenlige kommuner i Danmark.

Netværksdagene finder sted i Aarhus d. 5 marts og d. 12 marts i Roskilde.

Dagen kommer til at indeholde networking med andre kommuner, hvor både kontaktpersoner og fælleselevrødder får mulighed for at sparre med hinanden og vidensdele. Derudover skal både elever og kontaktpersoner på workshops blandt andet om elevrådsledelse, Året Elevvenlige Kommune og sparringsforum for kontaktpersoner.

 

Programmet for netværksdagene ser sådan ud:

9.15-10.00: Ankomst

10.00-10.15: Velkomst v. DSE

10.15-10.30: Rystesammenøvelse.

10.30-11.30: Workshop

11.30-12.15: Frokost

12.15-13.15: Workshop

13.15-14.00: Netværk ved bordene

14.00-14.15: Kage og pause

14.15-14.30: Oplæg v.  DSE

14.30-15.00: Evaluering og tak for i dag

 

Skal du og dit fælleselevråd med, så kan I kontakte projektleder for elevvenlig kommune, Carl Lowies på cal@skoleelever.dk eller 60402064


Randers er 'Årets Elevvenlige Kommune'

Randers er 'Årets Elevvenlige Kommune'

Prisen bliver tildelt Randers Kommune på baggrund af systematisk arbejde med dets mærkesager og et stort arbejde med elevdemokrati.

I år har Randers kommune beskæftiget sig meget med mistrivsel, og nogle af de ting der kan være til grund for det, såsom mobning, diskrimination, og meget mere. Emner som kønsforståelse og seksualundervisning har også været høj på dagsorden. De har haft et godt samarbejde indbyrdes og med kommunen. 

Randers kommune er blevet årets elevvenlige kommune på baggrund af de mange indsatser, som fælleselevrådet gør for at forankre dets mærkesager. Randers fælleselevråd formår både at skabe høj grad af politisk høring og gøre konkrete initiativer for eleverne i Randers.

Et virkelig aktivt fælleselevråd til trods for Coronapandemien

Randers Fælleselevråd har både afholdt kampagner, opstartet en podcast og udarbejdet anbefalinger til skoler og politikere. 

Selvom elevdemokratiet har været under pres som følge af Coronapandemien, så har Randers fælleselevråd, der er organiseret af 40 elever, virkelig vist hvad elevdemokrati egentlig betyder. 

Stort tillykke med titlen som årets elevvenlige kommune ønskes Randers af Danske Skoleelever. Forsæt det gode arbejde! 


Faaborg-Midtfyn er nu Elevvenlig Kommune

Faaborg-Midtfyn er nu Elevvenlig Kommune

Eleverne på Faaborg-Midtfyn Kommunes folkeskoler har fået et nyt politisk organ, som samler repræsentanter fra alle kommunens skolers elevråd i et fælleselevråd. Det gør kommunen som led i en ny partnerskabsaftale, de har indgået med elevorganisationen Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune.

”Jeg er rigtig glad for, at Faarborg-Midtfyn Kommune endelig bliver Elevvenlig Kommune. Udover at kommunen nu får et fælleselevråd, så vil de lytte og involvere eleverne i flere beslutninger. Jeg håber og tror på, at fælleselevrådet kommer til at få reel indflydelse på skolepolitikken i kommunen. Det er også derfor, jeg opfordrede alle elevrådsrepræsentanterne til at gå efter en plads i fælleselevrådet, det bliver rigtig fedt,” siger Mathias Keimling, næstformand i Danske Skoleelever.

Fælleselevrådet er godt for eleverne

Opfordringen fra Danske Skoleelevers næstformand blev taget godt imod blandt flere af eleverne. Nikolaj Lind-Thomsen Hjerrild, der er elevrådsformand på Carl Nielsen-Skolen, kunne godt forestille sig at stille op til en plads i fælleselevrådet.

”Jeg vil gerne med i fælleselevrådet, det er spændende, at eleverne nu får mere indflydelse. Jeg tror, at vi i fælleselevrådet kan tale om større visioner og planer for de mere overordnede linjer. Jeg vil gerne tale om andet end nye gynger på legepladsen.”

Næstformanden i samme elevråd, Mia Johansen, er helt på linje med formanden.

”Jeg håber, eleverne kan mærke, at de får indflydelse med det nye fælleselevråd. Og at vi elever kommer med inde over flere forskellige beslutninger. Det er jo os elever, der går på skolerne, der ved hvordan hverdagen er. Så det er vigtigt, at vi bliver hørt, og at vi har en holdning.”

Ny elevinddragende kultur i kommunen

Med titlen som Elevvenlig Kommunen forpligter kommunen sig til at inddrage eleverne på undervisnings- og skoleområdet. Det arbejde yder elevorganisationen Danske Skoleelever støtte og rådgivning til. En vej kommunen allerede er på vej ned af, de ønsker nemlig at skal en mere elevinddragende kultur i kommunen.

”Vi har arbejdet med fremtidens skole, hvor et af punkterne er, hvordan vi kan gøre elevernes indflydelse større. Vi har manglet et godt samarbejde mellem elevrådene – nu får vi sat gang i en proces, hvor eleverne rent faktisk får indflydelse,” siger Kim Aas formand for opvækst- og læringsudvalget.

Læs mere om Elevvenlig Kommune

Nu bliver elevernes stemme hørt i Rebild

Nu bliver elevernes stemme hørt i Rebild

Det nye fælleselevråd i Rebild Kommune vil arbejde for, at elevernes stemme bliver hørt i kommunen og skabe fællesskab mellem eleverne på tværs af skolerne. Det har elevrådene fra alle kommunens skoler besluttede på en online visionsdag

Fælleselevrådet er et nyt politisk organ, kommunen etablerer efter at have indgået partnerskabsaftale med elevorganisationen Danske Skoleelever om at blive Elevvenlig Kommune.

”Jeg er rigtig glad for, at Rebild Kommune endelig bliver Elevvenlig Kommune. Udover at kommunen nu får et fælleselevråd, så vil de lytte og involvere eleverne i flere beslutninger. Jeg håber og tror på, at fælleselevrådet kommer til at få reel indflydelse på skolepolitikken i kommunen. Det er også derfor, jeg opfordrede alle elevrådsrepræsentanterne til at gå efter en plads i fælleselevrådet, det bliver rigtig fedt,” siger Mathias Keimling, næstformand i Danske Skoleelever.

Fælleselevrådet er godt for eleverne

Opfordringen fra Danske Skoleelevers næstformand blev taget godt imod blandt flere af eleverne. Ida Marie Eugene Gregersen fra Terndrup Skole, kunne godt forestille sig at stille op til en plads i fælleselevrådet.

”Jeg vil gerne med i fælleselevrådet, fordi det er en mulighed for at få ting til at ske. Og så synes jeg bare, det er en fed ting, at der er nogen, der vil lytte til os elever i stedet for, det kun er voksne, der træffer beslutningerne,” siger hun. En holdning Daniel Mark Kristensen fra samme skole deler:

”Det er godt for eleverne med sådan et fælleselevråd, fordi det kan være med til at gøre vores skolegang bedre og det er en rigtig god ide at finde på noget sammen på tværs af skolerne.”
Kommunen tror også på, at eleverne kan bidrage positivt til debatten med relevante input.

”Målet for fælleselevrådet er at få nogle gode dialogpartnere, og så skal vi have elevernes stemme på dagsordenen. Det er også et mål at gøre elevrådene bedre, og det tror jeg, de bliver, når de får en fælles referenceramme,” siger Thøger Elmelund Kristensen (A), udvalgsformand børne- og familieudvalget.

Ny elevinddragende kultur i kommunen

Med titlen som Elevvenlig Kommunen forpligter kommunen sig til at inddrage eleverne på undervisnings- og skoleområdet. Det arbejde yder elevorganisationen Danske Skoleelever støtte og rådgivning til.
”Det er godt, vi får en kultur, hvor det er naturligt, vi inddrager eleverne. Det gælder på alle niveauer både i klasselokalet, men også på kommunalt niveau, vi vil have en kommune, hvor eleverne er en naturlig stemme,” siger Thøger Elmelund Kristensen (A).

Rebild Fælleselevråds vision
Rebild fælleselevråd arbejder for at elevernes stemme bliver hørt i kommunen og skabe fællesskab mellem eleverne på tværs af skolerne.

OM ELEVVENLIG KOMMUNE:
Elevvenlig Kommune er for de kommuner, der gerne vil gøre en ekstra indsats for elevdemokratiet, og er kort fortalt et partnerskab mellem en kommune og Danske Skoleelever om at sikre og optimere elevdemokratiet i kommunen.

 

Kontakt: Mathias Keimling, 60402002, mak@skoleelever.dk


Digital workshop med succes: 7 elevråd var med på samme tid

Digital workshop med succes: 7 elevråd var med på samme tid

Når elevråd rundt omkring på skolerne har brug for opstartshjælp, en kickstart eller bare brug for inspiration til deres arbejde. Så er vi klar. Uanset om det betyder, at vi skal køre afsted i bilen eller starte computeren og møde elevrådet via eksempelvis Teams.

I dag havde tre af vores frivillige, Signe, Astrid og Dagmar, tjansen som kursusholdere til et onlineevent for 7 elevråd i Skive Kommune.

Emnet var idéudvikling i elevrådene, og på trods af den digital barriere, lykkedes det elevrådene at inspirere hinanden.

“Det gik mega godt på trods af, at workshoppen var digital. Det virkede til, at elevrådene fik en masse god inspiration med fra hinandens elevråd,” siger Signe.

Elevrådene var med fra hver deres skole – og når en elev fra et elevråd ønskede at byde ind med noget, gik vedkommende op til deres computer og talte til kameraet.

“De kom med en masse fede input og fik defineret en masse gode målsætninger for året,” siger Astrid.


Aalborg: 50 nye 'elevdemokratiets ambassadører'

Aalborg: 50 nye 'elevdemokratiets ambassadører'

Vi har de seneste to dage uddannet en gruppe elevrådskontaktlærere fra Aalborg Kommunes skoler i, hvordan lige præcis de kan være den bedst mulige kontaktlære for deres skoles elevråd.

Næsten alle skoler i Aalborg kommune var repræsenteret på uddannelsen. Kontaktlærerne kom, nye som gamle, alle med lyst til at lære og forbedre deres elevråd.

Vi underviste dem i alt fra elevrådets rettigheder til, hvordan man er den bedste kontaktlærer. Der blev også sparret mellem lærerne om ting som forberedelsestid, udfordringer, løsninger og meget andet.

Tilde Lemming, frivillig for Danske Skoleelever, var med som kursusholder, og hun fortæller:
”Jeg tror på, at elevrådene og elevdemokratiet i Aalborg Kommune får et løft efter de her to dage. Det var rigtig spændende og det virkede til at alle gik derfra med en masse tips og tricks, de var klar til at komme hjem og få prøvet af.”

Kontaktlærer – det er den lærer, der sparker elevdemokratiet i gang på skolen og støtter elevrådet i det omfang de ønsker.


Furesø er 'Årets Elevvenlige Kommune'

Furesø er 'Årets Elevvenlige Kommune'

Furesø Kommune har gennem flere år arbejdet for at styrke elevdemokratiet og involvering af eleverne i kommunens udvikling. Det er baggrunden for, at kommunen nu får prisen som ‘Årets Elevvenlige Kommune’ af Danske Skoleelever, en titel elevorganisationen giver til én kommune hvert år

Titlen som årets Elevvenlige Kommune går til den ‘Elevvenlige Kommune’, der har gjort en særlig mærkbar indsats i arbejdet med elevdemokratiet i året, der er gået. Furesø Kommune skiller sig ifølge Danske Skoleelevers formand, Thea Enevoldsen, ud fra mængden:

“Det gør mig glad, hver eneste gang kommuner gør en indsats for at styrke elevdemokratiet. Det er det, vi arbejder for hver eneste dag. I Furesø har de gang i rigtig mange gode initiativer, som jeg ville ønske, at flere kommuner tog ved lære af. Jeg er fascineret af, hvordan man involverer elever i fordelingen af nogle af kommunens midler – og så har kommunen bare et ekstraordinært godt samarbejde med fælleselevrådet,” siger Thea Enevoldsen.

Furesø Kommune løb med titlen foran Odense, Rudersdal, Esbjerg og Vejle, som alle har gjort det særligt godt i år.

Reel involvering af fælleselevrådet

Der er specielt tre punkter, som Danske Skoleelever fremhæver i begrundelsen for deres valg af Furesø Kommune, som ‘Årets Elevvenlige Kommune’:

  • Kommunen har et mål om at aktivere mangfoldigheden i kommunen, hvilket også afspejler sig i fælleselevrådet, som har en bred sammensætning
  • Fælleselevrådet har direkte indflydelse i kommunen og har reel beslutningskompetence og råderet over midler, der skaber øget lighed i kommunen
  • Fælleselevrådet afholder en årlig skolebyrådsdag, hvor eleverne overtager byrådssalen og fordeler 100.000 kroner af kommunens penge. I 2019 til projekter, der fremmer FNs verdensmål ved at mindske ulighed eller gøre en forskel for klimaet.

Borgmester Furesø Kommune, Ole Bondo Christensen

“Demokrati er ikke en selvfølge. Det er noget, vi skal lære som del af vores opvækst, for alle børn skal opleve, at deres mening tæller lige så stærkt som sidemandens. Det forsøger vi at give videre mellem generationerne gennem aktive elevråd, vores ungepanel og ikke mindst skolebyrådsdagen. Derfor er jeg virkelig stolt over, at Danske Skoleelever har peget på Furesø som Årets elevvenlige kommune. ” siger Henrik Poulsen (A), formand for Furesø Kommunes Udvalg for skole og ungdomsuddannelse.

Sammen med Furesøs borgmester, Ole Bondo Christensen (A) oplevede han de deltagende 8. klasseelever på skolebyrådsdagen. Eleverne lyttede til hinanden og fremførte deres argumenter sagligt om med overbevisning, og det samme sker, når fælleselevrådet i Furesø aktivt medvirker til at udvikle kommunen, fortæller Ole Bondo Christensen, der sender titlen direkte videre til eleverne.

“Vi bygger Furesø på stærke fællesskaber og afsøger derfor også hele tiden nye muligheder for at inddrage vores borgere. Furesøs elevråd har spillet sig selv på banen og vist, hvordan vi sætter handling bag ‘overordnede’ mål som FNs verdensmål. Frem mod 2030 vil vi gøre det endnu mere attraktivt at blive ung her i Furesø, og derfor glæder titlen som ‘elevvenlig kommune’ mig virkelig. Med den i hånden kan vi fortælle vores børn og unge, at deres mening betyder noget og kan flytte noget,” siger han.