Elevinddragelse - Pædagogisk Dag

Elevinddragelse er et varmt emne, men det kan hurtigt blive flyvsk og uhåndgribeligt i forhold til konkrete tiltag. Derfor tilbyder vi denne dag til dig og dine kollegaer, hvor vi dykker ned i, hvordan I kan sikre den gode elevinddragelse og giver jer værktøjer I kan tage med hjem i klasselokalet.

Hvorfor deltage?

Gennem de senere år har Danske Skoleelever i samarbejde med Aarhus Universitet forsket i betydningen af elevinddragelse i undervisningen. Resultaterne peger blandt andet på, at øget elevinddragelse i undervisningen medfører større motivation hos eleverne, og at eleverne deraf bliver fagligt dygtigere, trives bedre og udviser større samfundsengagement.

Elevinddragelse handler om aktiv deltagelse, om gensidig feedback og om at skabe en klasse- og skolekultur, der bygger på værdier som faglig og social ansvarlighed, demokratisk sindelag og fællesskabsfølelse. Det kan dog imidlertid være svært at overføre dette til konkrete tiltag og gøren i den travle hverdag. Her tager vi tiden med dig og dine kollegaer og i løbet af en hel dag udforsker elevinddragelsens mange fordele, ulemper, og hvad I kan gøre for at gøre jeres elevers skoledag endnu bedre.

Hvad kan du lære?

På denne dag sætter vi sammen motiverende og elevinddragende læringsmiljøer på dagsordenen. I vil blive introduceret til den bagvedliggende teori, hvorefter vi vil have fokus konkrete ”undervisnings-greb”, som kan sættes direkte i spil i undervisningen. Her vil vi blandt andet beskæftige os med arbejdsformer, undervisningstemaer, og kommunikations- og interaktionsformer.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ansat og en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever. Vores egne ansatte har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden, der var de selv aktive i elevråd og arbejder i dag frivilligt for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed, for at lære om din egen praksis, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset på jeres skole.
Kurset varer typisk 2-5 timer, som kan tilpasses i både omfang og indhold efter jeres behov.

Pris

Prisen er ekskl. Moms.
Prisen aftales ved booking afhængig af antal deltagere og behov.

Spørgsmål


Kontaktlæreruddannelse

Er du helt grøn i branchen som kontaktlærer eller har du været i gang i et stykke tid, men du kunne godt tænke dig sparring og håndgribelige værktøjer til at udfylde rollen bedre? Uddannelsen her tager hånd om dig og klæder dig på til alle tænkelige udfordringer.

Hvorfor deltage?

Vi hos Danske Skoleelever har gjort det til vores mission at hjælpe alle elevråd i hele Danmark. En måde, vi prøver at styrke elevrådene, er gennem jer, kontaktlærerne. For vi ved, at et elevråd med en god kontaktlærer, er et elevråd med gode rammer.

I er en vigtig rolle; en rolle, der er med til at sparke elevdemokratiet i gang ude på skolerne. Kontaktlæreren er en af de vigtigste roller. Kontaktlæreren og elevrådet som helhed vil for mange elever være det første møde med demokratiet. Det er ikke nødvendigvis et lighedstegn imellem, men vi oplever, at det oftest går hånd i hånd, og der er en sammenhæng mellem en engageret og dygtig kontaktlærer og et aktivt og velfungerende elevråd.

Derfor vil vi gerne være med til at hjælpe jer med at blive så gode overhovedet muligt ved at inspirere jer og agere som sparringspartnere. Gennem vores mange år med kontaktlæreruddannelsen har vi hørt, hvor frustrerende det kan være at stå alene med arbejdsopgaven. På vores kontaktlæreruddannelse får I både sparring fra os og andre kontaktlærer, hvilket vi har haft god erfaring med. Om du er ny eller erfaren i jobbet, så kan man altid få mere inspiration og et større netværk af kompetente kollager på tværs af landets skoler.

Hvad går uddannelsen ud på?

Vores kontaktlæreruddannelse består af fire moduler. Det første modul er basisuddannelsen. Her er fokusset på kontaktlærerens rolle, og hvordan den grundlæggende adskiller sig fra lærerrollen. Derudover arbejdes der med strukturering af opgaver og holdningspositioner i kontaktlærens opgavekrydsfelt.

Efter basisuddannelsen kan du vælge at tage den fulde uddannelse. Den fulde uddannelse strækker sig over 1 skoleår og udbygger basisuddannelsen med 3 moduler. Ydermere er den også med til at sikre løbende sparring i elevrådsårets faser.

Modul 2 fokuserer på elevgruppen i elevrådet, dels hvordan vi skaber det gode fællesskab, men i lige så høj grad hvad der driver den enkelte elev, og hvordan vi motiverer dem i elevrådsarbejdet.

Modul 3 har fokus på samarbejdet internt og eksternt. Som kontaktlærer er du bindeleddet og skal kunne samarbejde både med elevrådet, kollegaerne, ledelsen og dertil også fælleselevrådets kontaktperson. Dette dykker vi ned i og giver dig værktøjerne til.

Modul 4 handler om at skabe kontinuitet og rammerne for at frisætte og gøre kontaktlæreren selvledende i det fremtidige elevrådsarbejde.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ansat og en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever. Vores egne ansatte har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden, der var de selv aktive i elevråd og arbejder i dag frivilligt for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed, for at lære om din egen praksis, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Uddannelsesdagene varer typisk fra 09:00 – 14:00.

Pris

Priserne er ekskl. Moms.
Priserne er pr. lærer.

Medlemsskoler:
Basisuddannelse: 2999,-
Fuld uddannelse: 9995,-

Ikke-medlemsskoler:
Basisuddannelse: 3699,-
Fuld uddannelse: 13.995,-

Spørgsmål


Undervisningsmiljørepræsentant

Vil du være med til at præge din skole og dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole? Så er dette kursus noget for dig!

Hvorfor deltage?

En undervisningsmiljørepræsentant (UMR) er med til at sikre det gode undervisningsmiljø på skolerne. En UMR er med til at skabe forandringer for sig selv og eleverne på skolen, omsætte ideer til virkelighed og være alle eleverne på skolens talerør.

Hvad kan du lære?

Det arbejde, en undervisningsmiljørepræsentant kommer til at lave som UMR, er helt centralt for at sikre et godt undervisningsmiljø, så elever kan trives bedre på skolen. Udover at gøre en forskel for eleverne, får deltageren også færdigheder, som kan bruges i hverdagen. Eleven vil på kurset få gode værktøjer til at udvikle ideer, gode tips til at komme ud med budskaber og hjælp til at få ideerne omsat til virkelighed.

Kurset består af 3 dele:

 1. Et hovedkursus for elever og kontaktlærere på 5,5 time, hvor eleverne får viden, inspiration og metoder til at arbejde med deres undervisningsmiljø.
 2. Et opfølgningskursus for elever og kontaktlærere på tre timer, der kigger tilbage på, hvad eleverne har opnået indtil videre, og hvordan de fremadrettet kan arbejde videre.
 3. Et webinar for skoleledelsen på én time om, hvordan man som ledelse kan samarbejde med UMR.

Hvem er vi?

På uddannelsen vil du blive undervist af en ekspert i undervisningsmiljø fra Dansk Center for Undervisningsmiljø og DSE’s sekretariatsfrivillige. DCUM’s underviser har flere års erfaring med afholdelse af diverse kurser indenfor emnet og vores sekretariatsfrivillige gik ud af grundskolen for under et år siden. De har været meget aktive i elevråd og arbejder frivilligt til hverdag for at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. Sammensætningen af undervisere giver dig som deltager en unik mulighed for at lære om undervisningsmiljø, få sparring med ligesindede og komme så tæt på virkeligheden som muligt.

Book kursus

Når du trykker på knappen kommer du til en side med kontaktoplysninger for booking af kurset hos vierumr.dk

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Selve hovedkurset er fra 9:00-14:30, det er inklusiv pauser og frokost, hvoraf de andre varierer i tidslængde, som kan ses under ”Hvad kan du lære?”.

Pris

Op til 20 elever.
Gratis og inkl. Forplejning.

Spørgsmål

Morten Sørensen Lillie
msl@skoleelever.dk
60 40 20 71


Elev i Skolebestyrelsen

Hvad vil det sige at sidde med i skolebestyrelsen, og hvad indebærer det? Det kan virke som en stor og flyvsk opgave, men alt dette og meget mere dykker vi ned i på dette kursus, hvor vi uddanner jeres kommunes elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, så de er klar til at håndtere denne vigtige opgave.

Hvorfor deltage?

Skolebestyrelsen er skolens politiske ledelse og der, hvor den demokratiske debat om elevernes dagligdag finder sted. Derfor er det helt naturligt, at eleverne også deltager. For de ved præcis, hvor skoen trykker og de kan dermed bidrage med mange gode inputs. Det er en ret, at to elever må sidde med i skolebestyrelsen, men det er ikke alle elever, der kender til den, eller hvad skolebestyrelsen laver.

Med dette kursus ruster I alle jeres elevrepræsentanter til at kunne varetage netop denne opgave og giver dem kompetencerne for at kunne deltage optimalt og tage den demokratiske dialog for en bedre skoledag.

Hvad kan du lære?

 1. Viden om skolebestyrelsens opgaver.
 2. Viden om hvad vil det sige at sidde i skolebestyrelsen, og hvad din rolle som elevrepræsentant er.
 3. Færdigheder i hvordan du som elevrepræsentant agerer før, under og efter skolebestyrelsesmøder.
 4. Færdigheder i hvordan du som elevrepræsentant kan få større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål.
 5. Færdigheder i hvordan samspillet mellem voksen og elev kan optimeres.

Hvem er vi?

Kurset afholdes af en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever, der afsluttede grundskolen for under et år siden. De har selv været meget aktive i elevråd, fælleselevråd og DSE, og de har efterfølgende taget kurser for netop at kunne hjælpe jer. De arbejder til dagligt med at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. På den måde vil I blive trænet af unge, der lige har været i samme situation som jer og kender jeres virkelighed.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Kurset tager ca. fem timer, men det kan sagtens tilpasses i både omfang og indhold efter jeres behov.

Pris

Op til 80 deltagere.
Priserne er ekskl. Moms.

Elevvenlig Kommune: Første kursus er gratis i aftalens løbeperiode, og efterfølgende koster hvert kursus 14.995,- + kursusholderens transport.

Ikke-Elevvenlig Kommune: Prisen aftales nærmere for at tilpasses til jeres behov.

Spørgsmål


Temadag

Sidder du i et fælleselevråd eller kontaktperson for et, og synes du, at I mangler et skub i den rigtige retning? Så kan I booke en temadag, som skræddersyes til netop jeres behov og hjælper jer med alle de udfordringer, I skulle stå overfor.

Hvorfor deltage?

Temadagen er en dag, som vi skræddersyer til netop jer. Savner I råd og sparring til, hvordan man kan løfte blikket fra at være elev på en skole til at repræsentere hele kommunens elever i et fælleselevråd? Er I lige blevet valgt ind og skal til at i gang? Eller kunne I godt tænke jer at blive bedre til at planlægge arrangementer? Så er dette det perfekte kursus for jer, hvor vi tager hånd om jeres udfordringer.
Fælles for det hele er målet med dette kursus at ruste jer elever til at kunne arbejde selvstændigt og målrettet med uddannelsespolitik og forskellige kommunale projekter. I er elevernes talerør, så selvfølgelig skal I også være klædt på til at varetage opgaven.

Hvad kan du lære?

 1. Basal viden om arbejdet med skole- og uddannelsespolitik på kommunalt plan og om vedtægter, dagsordener mv.
 2. Inspiration til aktiviteter, politiske visioner, projekter og andet, som de kan arrangere og gennemføre i kommunen.
 3. Arbejde på at få fastsat fælleselevrådets målsætninger og ambitioner.

Derudover er kurset en god mulighed for at få rystet fælleselevrådet godt sammen, og dermed optimere mulighederne for et godt internt samarbejde, der kan føre resultater med sig.

Hvem er vi?

Kurset afholdes af en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever, der afsluttede grundskolen for under et år siden. De har selv været meget aktive i elevråd, fælleselevråd og DSE, og de har efterfølgende taget kurser for netop at kunne hjælpe jer. De arbejder til dagligt med at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. På den måde vil I blive trænet af unge, der lige har været i samme situation som jer og kender jeres virkelighed.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset i jeres kommune.

Temadagen kan både arrangeres som et halvdagsarrangement og et heldagsarrangement.

Pris

Op til 150 deltagere.
Priserne er ekskl. Moms.

Elevvenlig Kommune: Første kursus er gratis hvert år, og efterfølgende koster hvert kursus 25.000,- + kursusholderens transport.

Ikke-Elevvenlig Kommune: Prisen aftales nærmere for at tilpasse jeres behov.

Spørgsmål


Kropssprog, Kommunikation og Taleteknik

Kroppen udgør 70% af vores kommunikation til andre mennesker. Derfor er kropssprog og taleteknik et vildt vigtigt element for at få demokratisk indflydelse på skolen, succes som elevrådsrepræsentant og brænde igennem, når du deltager på møder, holder taler eller er til eksamener. Alt dette og meget mere dykker vi ned i dette kursus.

Hvorfor deltage?

Har du haft tanken, hvordan får jeg de andre elever, forældre og lærere til at forstå mig? Hvordan kan jeg effektivt fortælle om elevrådets arbejde, så andre elsker det lige så meget som mig? Hvordan virker jeg overbevisende overfor de voksne? Så er dette helt rette kursus for dig. Her bliver du nemlig trænet i effektiv kommunikation med krop og tale.
En stor del af elevrådsarbejdet handler om jeres evne til at sende netop de signaler ud i et rum, der får andre mennesker til at tænke og føle det, I gerne vil have dem til at tænke og føle i det øjeblik. Kroppen udgør 70% af vores kommunikation til andre mennesker. Derfor er krop og taleteknik et vigtigt element for at få demokratisk indflydelse på skolen, succes som elevrådsrepræsentant og brænde igennem, når du deltager på møder eller holder taler.

Hvad kan du lære?

 1. Viden om hvordan krop og tale er et kommunikationsværktøj.
 2. Færdigheder i hvordan du virker overbevisende og taler fængende.
 3. Færdigheder i argumentationsteknik.
 4. Færdigheder i at tale til fremlæggelser, præsentationer mm.
 5. Færdigheder i hvordan du præsenterer dig selv overfor voksne i bestyrelser, råd mm.

Hvem er vi?

Kurset afholdes af en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever, der afsluttede grundskolen for under et år siden. De har selv været meget aktive i elevråd, fælleselevråd og DSE, og de har efterfølgende taget kurser for netop at kunne hjælpe jer. De arbejder til dagligt med at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. På den måde vil I blive trænet af unge, der lige har været i samme situation som jer og kender jeres virkelighed.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset på jeres skole.
Kurset tager ca. tre timer, men det kan sagtens tilpasses i både omfang og indhold efter jeres behov.

Pris

Op til 30 deltagere.
Priserne er ekskl. Moms.

Medlemsskoler: Hvert år kan I få et gratis enten KKT (Kropsprorg, kommunikation og taleteknik) eller AEK (Aktivt elevrådskursus) kursus ud på jeres skole. Derefter vil det koste 995,- + kursusholderens transport.

Ikke-medlemsskoler: 2.495,- + kursusholderens transport.

Spørgsmål


Elevrådsdag

Elevrådsdagen er et udvidet aktivt elevrådskursus, hvor vi går helt ned i dybden med jeres rettigheder, giver jer den størst tænkelige værktøjskasse til elevrådsarbejdet og klæder jer på til alt fra økonomi, målsætning, planlægning til kommunikation.

Hvorfor deltage?

I er måske lige blevet valgt ind, eller I har været i gang et stykke tid, men I er usikre på, hvordan I skal gribe ting an. For hvad vil det overhovedet sige at være i et elevråd? Hvor skal I starte, og hvordan gør man? På dette kursus bliver I som elevråd skudt i gang med elevrådsarbejde.
Elevrådsarbejde er jeres første møde med demokratiet. Vi i Danske Skoleelever mener, at grundskolen skal vise og udøve demokrati for og med eleverne. Det kommer dog ikke af sig selv, og vi ved godt, at det kræver træning, viden, færdigheder og kompetencer for, at man er et dygtigt og demokratisk elevråd.
Elevrådsdagen sikrer, at I er klædt på til alt fra stormvejr til solskinsdage, når det gælder elevrådet og de udfordringer, man kan have. Dagen sikrer ydermere, at elevrådet i samarbejde med Danske Skoleelevers undervisere får konkretiseret drømmene for elevrådsarbejdet, og hvordan elevrådet kan føre disse drømme ud i livet.

Hvad kan du lære?

 1. Viden om jeres rettigheder som elevråd.
 2. Hvilke roller i elevrådet, der er gode at have, og hvordan man kan nedsætte arbejdsudvalg for at optimere elevrådsarbejdet.
 3. Konkretisering af mål og målsætning.
 4. Tips og tricks til kommunikation internt og eksternt.
 5. Planlægning og eventkoordinering fra start til slut.
 6. Inspiration til aktiviteter og forløb I kan fortage i jeres år som elevråd.

Hvem er vi?

Kurset afholdes af minimum 2 sekretariatsfrivillige fra Danske Skoleelever, der afsluttede grundskolen for under et år siden. De har selv været meget aktive i elevråd, fælleselevråd og DSE, og de har efterfølgende taget kurser for netop at kunne hjælpe jer. De arbejder til dagligt med at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. På den måde vil I blive trænet af unge, der lige har været i samme situation som jer og kender jeres virkelighed.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset på jeres skole.
Kurset tager 4 timer inkl. pauser.

Pris

Op til 40 deltagere.
Priserne er ekskl. Moms.

Medlemsskoler: 2000,- + kursusholderens transport.

Ikke-medlemsskoler: 3500,- + kursusholderens transport.

Spørgsmål


Booking af kursus

Booking af kursus

Navn(Påkrævet)
E-mail(Påkrævet)
Adresse(Påkrævet)

Kurser

Kurser

Finder du ikke det, du søger, eller har du spørgsmål, så kontakt gerne uddannelseskonsulent, Carl Lowies (cal@skoleelever.dk eller 60 40 20 64)

Aktivt Elevrådskursus

I er endeligt blevet en del af elevrådet, men hvad skal I gøre nu? Kurset vil forberede jer på mange af de udfordringer, man kan have som elevråd, og hvordan I kan blive et aktivt elevråd, der kan sikre den bedste skoledag på jeres skole.


Elevrådsdag

Elevrådsdagen er et udvidet aktivt elevrådskursus, hvor vi går helt ned i dybden med jeres rettigheder, giver jer den størst tænkelige værktøjskasse til elevrådsarbejdet og klæder jer på til alt fra økonomi, målsætning, planlægning til kommunikation. På elevrådsdagen har I mulighed for sparring til lige det, I arbejder med i jeres elevråd.


Eksamenskursus

Eksamen skal være en situation, man kan lære noget af og alle elever skal opleve skoledagen som motiverende også i test og eksamenssituationer.


Kropssprog, Kommunikation og Taleteknik

Kroppen udgør 70% af vores kommunikation til andre mennesker. Derfor er kropssprog og taleteknik et vildt vigtigt element for at få demokratisk indflydelse på skolen, succes som elevrådsrepræsentant og brænde igennem, når du deltager på møder, holder taler eller er til eksamener. Alt dette og meget mere dykker vi ned i dette kursus.

Temadag

Sidder du i et fælleselevråd eller kontaktperson for et, og synes du, at I mangler et skub i den rigtige retning? Så kan I booke en temadag, som skræddersyes til netop jeres behov og hjælper jer med alle de udfordringer, I skulle stå overfor.


Elev i Skolebestyrelsen

Hvad vil det sige at sidde med i skolebestyrelsen, og hvad indebærer det? Det kan virke som en stor og flyvsk opgave, men alt dette og meget mere dykker vi ned i på dette kursus, hvor vi uddanner jeres kommunes elevrepræsentanter i skolebestyrelsen, så de er klar til at håndtere denne vigtige opgave.


Undervisningsmiljørepræsentant

Vil du være med til at præge din skole og dit undervisningsmiljø? Har du lyst til at skabe forandringer, der gavner dig og andre elever? Vil du gerne være med til at gå forrest og sikre, at dine og andre elevers oplevelser, ønsker og ideer bliver bragt i spil på din skole? Så er dette kursus noget for dig!

Kontaktlæreruddannelse

Er du helt grøn i branchen som kontaktlærer eller har du været i gang i et stykke tid, men du kunne godt tænke dig sparring og håndgribelige værktøjer til at udfylde rollen bedre? Uddannelsen her tager hånd om dig og klæder dig på til alle tænkelige udfordringer.


Elevinddragelse - Pædagogisk Dag

Elevinddragelse er et varmt emne, men det kan hurtigt blive flyvsk og uhåndgribeligt i forhold til konkrete tiltag. Derfor tilbyder vi denne dag til dig og dine kollegaer, hvor vi dykker ned i, hvordan I kan sikre den gode elevinddragelse og giver jer værktøjer I kan tage med hjem i klasselokalet.


Aktivt Elevrådskursus

I er endeligt blevet en del af elevrådet, men hvad skal I gøre nu? Kurset vil forberede jer på mange af de udfordringer, man kan have som elevråd, og hvordan I kan blive et aktivt elevråd, der kan sikre den bedste skoledag på jeres skole.

Hvorfor deltage?

Er I i tvivl om, hvad vil det sige at være i et elevråd, hvor skal I starte, og hvordan man gør? Så er dette det helt rette kursus for jer, hvor I bliver som elevråd skudt i gang med elevrådets arbejde.
Elevrådsarbejde er jeres første møde med demokratiet. Vi mener i Danske Skoleelever, at grundskolen skal vise og udøve demokrati for og med eleverne. Dog ved vi godt, at det kræver træning, viden, færdigheder og kompetencer for, at man er et dygtigt og demokratisk elevråd. Derfor tilbyder vi dette kursus, hvor I som elevråd klædes på til arbejdet og får en stor værktøjskasse af færdigheder, så I kan sikre den bedste skoledag for eleverne på netop jeres skole.

Hvad kan du lære?

 1. Viden om jeres rettigheder som elevråd.
 2. Færdigheder i planlægning af arrangementer og møder, beslutningstagen og regnskabsføring.
 3. Inspiration til aktiviteter og forløb I kan fortage i jeres år som elevråd.

Hvem er vi?

Kurset afholdes af en sekretariatsfrivillig fra Danske Skoleelever, der afsluttede grundskolen for under et år siden. De har selv været meget aktive i elevråd, fælleselevråd og DSE, og de har efterfølgende taget kurser for netop at kunne hjælpe jer. De arbejder til dagligt med at skabe det gode skoleliv for alle danske skoleelever. På den måde vil I blive trænet af unge, der lige har været i samme situation som jer og kender jeres virkelighed.

Book kursus

Book ved at trykke på knappen og udfyld formularen

Book

Tid og sted

Tid og sted aftales ved booking.
Vi kommer hjertens gerne ud til jer og afholder kurset på jeres skole.
Kurset tager to timer, men det kan sagtens tilpasses i både omfang og indhold efter jeres behov.

Pris

Op til 30 deltagere
Priserne er ekskl. Moms.

Medlemsskoler: Hvert år kan I få et gratis enten AEK (Aktivt elevrådskursus) eller KKT (Kropsprorg, kommunikation og taleteknik) kursus ud på jeres skole. Derefter vil det koste 995,- + kursusholderens transport.

Ikke-medlemsskoler: 2.495,- + kursusholderens transport

Spørgsmål