Årets elevvenlige kommune er i år Randers Kommune

Uncategorized

Randers kommune har netop fået tildelt prisen som Årets Elevvenlige Kommune. Prisen tildeles en kommune, der det seneste år har gjort en særlig indsats for at fremme elevdemokratiet.

Rander kommune har i år fået prisen som “Årets Elevvenlige Kommune” af Danske Skolelever. Prisen bliver tildelt Randers kommune på baggrund af systematisk arbejde med dets mærkesager og et stort arbejde med elevdemokratiet og elevinddragelsen.

 

I år har Randers kommune beskæftiget sig med at bekæmpe mistrivsel, og nogle af de ting som spiller ind i mistrivselen, såsom mobning og diskrimination. Emner som kønsforståelse og bedre seksualundervisning har også været højt på dagsordenen.

 

Randers kommune er blevet året elevvenlige kommune på baggrund af de mange indsatser, som fælleselevrådet gør for at forankre dets mærkesager. Randers fælleselevråd formår både at skabe høj grad af politisk høring og skabe konkrete initiativer for eleverne i Randers kommune.

Randers fælleselevråd har både afholdt kampanger, opstartet en podcast og udarbejdet anbefalinger til skoler og politikere i kommunen.

 

Selvom elevdemokratiet har været under pres som følge har Corona-krisen, så har Randers fælleselevråd, der er organiseret af 40 elever, virkelig vist hvad elevdemokrati egentlig betyder.

 

Danske Skoleelever ønsker Randers kommune et stort tillykke med titlen som årets elevvenlige kommune i 2022.


Danske Skoleelever søger studentermedhjælper til kommunikationsafdeling

8. JUN. 2022

Danske Skoleelever søger knivskarp studentermedhjælper til kommunikation

Studentermedhjælper til kommunikationsplanlægning -udvikling og -eksekvering  

Vi er på udkig efter en studentermedhjælper med en kreativ og løsningsorienteret tilgang til kommunikationen, der ikke er bange for at kaste sig ud i alle typer af kommunikationsopgaver. Selvom vi bevæger os meget på det operationelle niveau, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, er det vigtigt, at du også kan tænke strategisk og taktisk. 

(Læs mere under billedet – søg nederst)

Hos Danske Skoleelever bliver dit fokus at støtte op om hhv. vores kerneaktiviteter og vores projekter. Vores kerneaktiviteter er arrangementer for skolepolitisk engagerede elever og vores politiske samarbejde med kommuner, styrelser, politikere og andre interesseorganisationer. Blandt vores projekterkan vi nævne Vi er UMR – Uddannelse af undervisningsmiljørepræsentanter, Peng’ Pong – Hverdagsøkonomi på skoleskemaet og DM i Fagene – Danmarks største konkurrence i skolens fag, som eksempler på nogen af vores nuværende og kommende projekter, som vi har i samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer, Undervisningsministeriet mv. Alle vores kerneaktiviteter og projekter har kommunikationsaktiviteter på forskellige platforme såsom hjemmeside, sociale medier, nyhedsbreve og presse. Vi ønsker at styrke indsatsen de mest relevante steder, så endnu flere skoleelever kan få glæde af vores materiale. Den indsats skal du hjælpe os med at styrke, definere og drive. 

Din primære arbejdsopgave er at planlægge og eksekvere. Herunder kan det være: 

  • Indhold til sociale medier 
  • Indhold til hjemmeside / Wordpress 
  • Video og grafisk produktion 
  • Annoncering (Digitalt og print) 
  • Presseindsats og -kontakt 
  • Kampagneplanlægning
  • Strategi og branding 

Om dig 

Du er under uddannelse på en kommunikations- eller journalistuddannelse. Du er skarp i disciplinen ekstern kommunikation, planlægning af opslag, herunder skarp kronologi. Du er i stand til at omsætte strategiske tanker til konkrete, taktiske initiativer – og du er i stand til at eksekvere dem. Du arbejder selvstændigt og struktureret, og du er god til at finde løsninger. Det meste af vores produktion foregår in-house og i kælderen gemmer vi et lille trykkeri samt et medierum med stor udstyrspakke til lyd-, billede- og videoproduktion. Interesse for medieproduktion er derfor et plus, ligesom du skal være skriftlig stærk. Du behøver ikke at have erfaring med alle ovennævnte arbejdsopgaver. Det vigtigste er, at du er et talent, der er frisk på at lære mere og udvikle dig. 

DSE som arbejdsplads 

DSE er en arbejdsplads med 7 unge frivillige, over 20 voksne ansatte og over 15 studentermedhjælpere. Vi er præget af et ungt miljø med aktivitet og engagement. I DSE arbejder vi i teams, og du vil som kommunikationsmedarbejder blive en del af vores event-, grafik- og kommunikationsteam, hvor voksne ansatte og unge frivillige arbejder side om side. Vores medarbejdere arbejder selvstændigt inden for deres arbejdsområder i organisationen, og derfor er sekretariatet i dagligdagen meget selvkørende. Som regel er arbejdsgangen præget af flere sideløbende, store såvel som små projekter af organisatorisk og politisk karakter, hvor sekretariatets medarbejdere er involveret på hver deres måde. Derfor er det vigtigt, at du besidder gode evner til at danne dig et overblik og koordinere egne arbejdsopgaver.  

Vi garanterer dig udvikling, dynamik og mulighed for at realisere de idéer, du arbejder med. Du vil komme til at arbejde i et ungt og inspirerende miljø med direkte kontakt til de mange frivillige, der brænder for at forbedre grundskoleelevernes forhold.  

Ansættelsesforhold 

Arbejdet foregår primært på sekretariatet i Risskov. Vi forventer, at du kan være på sekretariatet minimum to dage/eftermiddage om ugen – den ugentlige arbejdstid kan variere. Vi elsker mangfoldighed! Vi opfordrer alle til at søge stillingen upåagtet alder, etnicitet og baggrund.  

Evt. spørgsmål kan rettes til konstitueret sekretariatschef, Claus Drachmann, på telefon 60 40 20 70 eller ckw@skoleelever.dk. Din ansøgning skal være os i hænde senest onsdag den 24. juni 2022. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende med start hurtigst mulig herefter. Ansøgningen skal indsendes online via ansøgningssystemet.  


Elevrådet på Risingskolen er Årets Elevråd

Elevrådet på Risingskolen i Odense skole modtager prisen som Årets Elevråd

Risingskolen i Odense har netop fået tildelt prisen som Årets Elevråd. Prisen tildeles elevrådet på den
skole, der det seneste år har gjort en særlig indsats for at fremme elevdemokratiet.

Selvom elevdemokratiet har været udfordret af skolenedlukninger og hjemmeskole, så er der alligevel
elever og elevråd rundt omkring i landet, der har formået at tage initiativ og skabe sammenhold på skolen. Det af de elevråd, der har udmærket sig allerbedst, er elevrådet på Risingskolen i Odense, som netop er blevet tildelt prisen som årets elevråd. Interesseorganisationen Danske Skoleelever tildeler prisen en gang om året i forbindelse med foreningens generalforsamling.

”Jeg lægger specielt mærke til, at elevrådet på Risingskolen har haft stor succes med deres nye skoleavis, hvor de har formået at engagere mange elever i arbejdet med at producere indhold til avisen, samtidig med at gøre resten af skolens elever opmærksomme på deres elevrådsarbejde. Stort skulderklap herfra til elevrødderne. Fortsæt det gode arbejde, det betyder noget,” siger Rasmus Rosenlund Ditlefsen, næstformand i Danske Skoleelever.

Stolt elevrådsformand

Formanden og næstformanden for elevrådet var taget til Aarhus for at deltage i Danske Skoleelevers generalforsamling og modtog prisen på vegne af elevrådet. Formand for elevrådet, Marie Holt Hermansen, siger:

”Jeg er glad og stolt over, at det arbejde vi har lavet i løbet af året, er lykkedes. Der var ikke så meget
elevråd i starten af skoleåret, men sammen med elevrådet, skolen og kontaktlæreren fik vi oprettet et
elevråd og samtidig bevist med vores skoleavis, at rigtig mange elever har noget på hjertet.,”

Børn- og ungerådkvinde i Odense Kommune ”revner af stolthed”

Odense Kommunes børn- og ungerådkvinde, Susanne Crawley Larsen, siger i forbindelse med udnævnelse af Risingskolen som årets elevråd:

”Det er en meget flot udnævnelse, og jeg er ved at revne af stolthed. Jeg er meget rørt over, at elevrødderne får så fin en anerkendelse. Igen og igen ser jeg, at elevrådene blomstrer – og hvordan de unge mennesker dygtigt og skarpt formidler, hvad de har på hjerte. Risingskolen har et klogt og hjertevarmt elevråd, som har haft en vigtig rolle for kammeraterne under Corona. De har holdt humøret højt og er gået forrest, når det handler om vennernes trivsel og faglighed. Tillykke til Risingskolens elevråd. I er et
forbillede.”

I Odense Kommune er alle folkeskolers elevråd repræsenteret i det overordnede Odense Fælleselevråd,
som rådkvinden personligt mødes med en gang om året for at diskutere emner, der ligger eleverne på sinde. Desuden leverer fælleselevrådet også høringssvar til relevante politiske sager.

Det er Danske Skoleelevers bestyrelse, der på baggrund af elevrådenes egne indstillinger har besluttet at tildele prisen til Risingskolens elevråd.

Her er et uddrag af elevrådets indstilling

”Vi er en skole med mange forskellige børn, med mange forskellige kulturer og etniciteter. Ved at lave opsøgende arbejde og have åbne arme har vores elevråd også sørget for, at vi møder alle køn, alle aldre og alle etniciteter i både elevrådet og på skoleavisen.

Bestyrelsens begrundelse:

Vi har valgt, at Risingskolens elevråd skulle vinde Årets Elevråd på baggrund af flere af de indsatser, som de har lavet på Risingskolen. De har blandt andet advokeret stærkt for klimakampen i skolen, hvor de bl.a. har deltaget i Odense Fælleselevråds kampagne ‘Elev-plantede træer’. De har også godt samarbejde med flere lokale ungdomsorganisationer, hvor de planlægger aktiviteter i fællesskab. Elevrådet har også gjort sig bemærket i skolebestyrelsen, hvor en af deres resultater var 50.000 kr. som skulle bruges på remedier i Fysik/Kemi-lokalet på skolen. Alt dette, og meget mere fortæller de om i deres skoleavis, som alle har mulighed for at bidrage til. Denne var også oprettet af elevrådet.


Citater fra Skoletinget: Den blandede skole

Citater fra Skoletinget: Den blandede skole

Det er et problem, når flere end hver tredje elev i en klasse har anden etnisk baggrund end dansk. Vi risikerer, at nogen forældre flytter deres børn til andre skoler, og det får både faglighed og trivsel til at falde i niveau. 

I Skoletinget, som var Danske Skoleelevers debatplatform til Folkemødet i torsdags, debatterede vi, blandt mange andre emner, den blandede skole og mere specifikt, om det er ok, at nogen skoler har klasser, hvor flere end 30% af eleverne har anden etnisk baggrund end dansk.  

Med i debatten var: Mille Borgen Mikkelsen, tiltrædende formand for Danske Skoleelever, Cecilie Winter, Regionrådskandidat Dansk Folkeparti, Anna Kühne, forkvinde for SFU, Ali Aminali, Radiovært og debattør. 

Her er nogen af deres bedste argumenter:  

“Jeg syntes, at tvangsflytning er et stort ord at bruge, fordi det ikke er det, vi taler for. Det, vi taler om, er, at vi ikke vil gå over de 30%, fordi vi ser en problematik i, hvordan fagligheden falder, og hvordan elevernes trivsel bliver dårligere. Samtidig ser vi, hvordan de etniske-danske forældre tager deres børn ud af skolen – så der er flere problemer, som spiller ind, når man rammer de 30%. Det virker måske voldsomt, når man sætter den grænse, men vi tror på, at det er den eneste mulighed for at få styr på det her problem”, siger Mille Borgen Mikkelsen. 

 

“som Mille siger, så kan man ikke tvinge skoler til at modtage elever, og man kan ikke tvinge en elev til at flytte til et andet skoledistrikt, man vil jo helst gerne gå i klasse med nogen fra sit eget nærområde – Det syntes jeg også er helt forståeligt, men man ser, at det i København går bedre for spredningen af tosproget elever. Der er langt færre skoler der over 50% af tosproget elever. Jeg syntes, der skal laves en spredning, det skal dog ikke være på bekostning af eleverne. Det er jo kommunerne, der skal tage ansvaret for det”, siger Cecilie Winter. 

 

“Jeg synes alle elever bør gå i Folkeskole. Det er en svær problematik, jeg synes, vi skal sikre, at børn kan gå i skole i deres nærområde med vennerne. Jeg tror sagtens, man kan lave en fin aftale ligesom den, vi har lavet for gymnasierne, som også sikrer blandede skoler”, siger Anna Kühne. 

 

“jeg er fortaler for de 30%, men et drømmescenarie for mig er jo at komme ned på de 10-15%. Jeg syntes 30% er for højt, men det skal være realistisk. Det der med at tale om friskoler og privatskoler er selvfølgelig vigtigt, men også lidt irrelevant. Grunden til det går dårligt for folkeskolen, er måske fordi det går så godt for de andre skoler. Jeg syntes, det vi skal have fokus på, er at få styrket folkeskolen – bruger penge på at få flere folkeskolelærer, socialrådgivere og sætte dem til stede på folkeskolen, give skolen bedre faciliteter. Så er der mulighed for, at vi både tiltrækker danske familier, men også ikke vestlige familier”, siger Ali Aminali. 


Skoletinget havde succes på digitalt Folkemøde

Skoletinget på Folkemødet

Skoletinget på Folkemødet

Se vores streams fra Folkemødet 2022

Torsdag

Fredag

Lørdag

Find os på Kæmpestranden, J18. Vi byder på popcorn, slushice og kaffe til vores debatter og aktiviteter om det gode skoleliv. Vi sender live fra vores debatter torsdag, fredag og lørdag.

Programmer

Torsdag d. 16. juni

12.00-13.00:
Finansiel dannelse i Folkeskolen – Hvordan?

13.30-14.30:
Uge 6 hver uge?

15.00-16.00:
Flere kloge hænder – Hvordan?

16.30-17.30:
Den innovative folkeskole – en utopi?

Fredag d. 17. juni

10.30-11.30:
Oppositionens grundskole
  

12.00-13.00:
Alle folkeskolens aktører kaster lys over dens fremtid
 

13.30-14.30:
Folkeskolen: Danmarks største integrationsprojekt?
 

15.00-16.00:
Grøn grundskole. Eller hvad?
 

16.15-17.00:
En sundere skole
 

Lørdag d. 18. juni

10.30-11.30:
Køn ud af skolen?
 

12.00-13.00:
Hvordan kommer vi mobning til livs?
 

14.00-14.30:
Samtalesalon med Pia Kjærsgaard
 

15.00-16.00:
Politikerne – Deres egen værste fjende?
 

17.00-18.00:
Civilsamfundets rolle i skolen
 

Skoletinget takker af for et godt Folkemøde.

Vi har fået holdt en masse gode debatter, hvor seerne kom med spørgsmål. Vi fik samtidig talt om generelle problematikker på skoleområdet, som vores gæster kom med gode løsninger på.

Gik du glip af vores stream, kan du herunder se den igen. Og så håber vi at at se jer til næste års Folkemøde.


Generalforsamlingen har valgt Mille som ny formand

Mille bliver ny formand

Danske Skoleelevers generalforsamling har valgt Mille Borgen Mikkelsen fra Sønderborg som ny formand for Danske Skoleelever. Hun er valgt sammen med de to næstformænd Bjørn Otto Juhl Hansen (ansvar for bestyrelsen) og Elisabeth Froholdt (ansvar for sekretariatet)

”Jeg er enormt glad og stolt over valget og jeg glæder mig til at repræsentere Danske Skoleelever. Længe leve elevdemokratiet,” siger den tiltrædende formand, Mille Borgen Mikkelsen

Det nye formandskab overtager posten den 1. juli, formand Esther Vyff, ønsker det tiltrædende formandskab tillykke

”Jeg ønsker det nye formandskab stort tillykke med valget. Jeg har samarbejdet med dem alle tre i bestyrelsen det seneste år, de er meget kompetente, og jeg er sikker på, at de kommer til at repræsentere eleverne rigtig godt,” siger Esther Vyff.

Tiltrædende formandskab (1. juli)

Formand: Mille Borgen Mikkelsen
Næstformand med ansvar for bestyrelse: Bjørn Otto Juhl Hansen
Næstformand med ansvar for sekretariat: Elisabeth Froholdt


Hverdagsøkonomi i skolen gør eleverne bevidste om gode pengevaner

Hverdagsøkonomi i skolen gør eleverne bevidste om gode pengevaner

Skoleelever bliver mere bevidste om deres økonomiske valg i hverdagen efter bare otte timer med undervisning i emnet, viser ny undersøgelse. Danske Skoleelever vil nu have alle landets skoler til at sætte hverdagsøkonomi på skoleskemaet.  

De fleste voksne er vant til at overveje, om prisen på en vare er god, hvor mange penge der er tilbage på kontoen og om det måske er bedre at spare op fremfor at købe. Det er bare ikke selvfølge, når man er ung teenager. 

En ny undersøgelse viser, at blot hver tredje 11-12-årige gør sig overvejelser om førnævnte spørgsmål, men efter få lektioner i hverdagsøkonomi i skolen, svarer dobbelt så mange 11-12-årige, at de fremover ofte eller altid vil gøre sig de overvejelser. 

Tallene begejstrer formanden for Danske Skoleelever, som vil have alle landets skoler til at undervise eleverne i hverdagsøkonomi. 

”Nu har vi testet vores undervisningsmateriale i klasser over hele landet, og deres respons bekræfter mig i, at vi kan gøre en stor forskel for elevernes forståelse for hverdagsøkonomi ved at tage emnet op i matematiktimerne. Vi har gjort undervisningen aktiv og dialogbaseret, lige præcis som god undervisning skal være, og når eleverne samtidig synes, emnet er spændende, så bliver det rigtig godt,” siger Esther Vyff, formand for Danske Skoleelever. 

Undervisningsmateriale ligger klar til brug 

Danske Skoleelever har i samarbejde med Danske Bank udviklet undervisningsmaterialet Peng’ Pong til skolernes mellemtrin. Materialet, der er benyttet i pilotprojekter på en række skoler, ligger til fri afbenyttelse for landets skoler på projektets hjemmeside www.pengpong.dk 

At give børn og unge gode pengevaner er også en vigtig sag for Danske Bank, som oplever, at flere børn og unge har udfordringer med deres hverdagsøkonomi: 

”Som bank ved vi, at gode pengevaner dannes tidligt i livet, mens dårlige pengevaner kan få livslange konsekvenser. Derfor støtter vi op om elevernes ønske om at få økonomi på skoleskemaet i folkeskolen. Vi ønsker at øge både kendskabet og forståelsen for, hvad gode pengevaner betyder i hverdagen – og samtidig være med til at inspirere eleverne til at tale mere om penge derhjemme og i skolen, så vi kan skabe en højere grad af finansiel tryghed i hverdagen,” siger Anne Juel Jørgensen, børne- og ungechef i Danske Bank.  

Dialogen gør en forskel 

På baggrund af pilotprojekternes gode resultater og elevernes ønske om at lære mere om hverdagsøkonomi, opfordrer Esther Vyff samtlige landets skoler til at overveje at prøve undervisningsmaterialet af. 

”Min forhåbning er, at alle elever på mellemtrinnet får hverdagsøkonomi på skoleskemaet, det har de fortjent. I udviklingsprocessen er jeg også selv blevet skarpere på mine økonomiske prioriteringer i min hverdag, så alene det at vi taler mere om det, gør en forskel, tror jeg,” siger Esther Vyff.  

Download Peng' Pong her

Kilde: Undersøgelsen er foretaget i november 2020 blandt 252 11-12-årige før Peng’ Pong-undervisning og 114 11-12-årige efter Peng’Pong-undervisning. Undersøgelsen er foretaget af Implement /KL.7 for Danske Bank. 


Eksamenskursus

Eksamenskursus

Nu er det nu, vi har nået den tid, hvor censor og lærer banker på – det er nu eksamenstid. Mange elever frygter denne periode, men bare rolig vi er her for jer.  

Danske Skoleelever tilbyder to gratis eksamenskurser, et om danskeksamen og et om engelskeksamen 

Kurserne handler om hvordan du som elev, blot med få kneb, kan få en bedre oplevelse med eksamen, hvilket kan resultere i, at man klarer det bedre og får højere karakter. Udover det vil du også få informationer og fif til og om eksamen.  

 

Tre hurtige tips: 

1. Tomme flader – Hav styr på dine noter og opryddet områder omkring dig da det udviser ro. 

2. Vær åben – Vær opmærksom på dit kropssprog. Du skal tænke dig selv som en projektør – dem du retter dit lys imod inkludere du i samtalen.  

3. Navne – Brug din censor og læres navne til at skabe en god relation.  

 

Se med i DSE TV på torsdag den 20/5 kl. 10 med fokus på danskeksamen og igen kl. 13 med fokus på engelskeksamen. 

Se med live kl. 10 og kl. 13

DSE TV: Malte fik stjålet sin identitet

DSE TV: Malte fik stjålet sin identitet

I 2015 fik Malte stjålet sin identitet på nettet. Identitetstyven kopierede maltes instagram profil og brugte den til at skrive med fremmede piger. Det ramte Malte hårdt og han søgte derfor hjælp hos myndighederne, men svaret var nedslående: Der er ikke så meget at gøre. Nu mener han, at man bør stramme lovgivningen for at stjæle andres identitet.

Siden 2015 har Malte arbejdet på at få sin stjålne identitet tilbage. Malte fortæller at man skal passe på hvem man deler oplysninger med på nettet, fordi den profil man skriver med, ikke altid matcher med personen bag skærmen. Han har oplevet på egen krop.

I 2015 begynde Malte at modtage henvendelser om at hans identitet på nettet var blevet stjålet. Det var både fra fremmede uforstående piger, der spurgte hvad fanden han lavede til venner og bekendte, der gjorde ham opmærksom på, hvad der skete.

“Tilbage i 2015 var jeg til koncert sammen med en ven og så kommer der en pige hen og spørg hvad fanden jeg laver. Jeg er totalt forvirret og en smule fuld. Min ven og jeg står helt forvirret og kigger på hinanden og tænker hvad fanden sker der. Jeg tænkte bare at hun havde forvekslet mig med en anden,” siger han i et interview til DSE TV.

Fik kopieret sin Instagramprofil

Identitetstyven havde stjålet oplysningernes på Maltes Instagramprofil og oprettet en ny profil i et andet navn, men med alle Maltes personlige billeder. Selvom det påvirkede Malte rigtig meget, ville han i perioden ikke lade sig styre af identitetstyven. Han fortsatte derfor sin aktivitet på Instagram.

“Jeg har virkelig været magtesløs i den her sag, som sagt har jeg siden 2015 brugt rigtig mange kræfter på at lukke den her profil, jeg har være i kontakt med politiet og de her sociale mediegiganter. Så jeg tror hvis man ender i min situation kan man føle sig totalt magtesløs,” fortæller malte.

Malte tog kontakt til digitalansvar for at få hjælp. Han mener at man ligesom i andre lande burde ændre lovgivningen for at stjæle andres digitale identitet.

“Jeg kom jo i kontakt med digitaltansvar som er en paraplyorganisation der arbejder for de rettigheder man har på nettet, de sagde at der ikke var så meget at gøre. Hvis jeg ikke selv havde gjort så meget for at få den falske profil fjernet, ville den sikkert stadig være der i dag. Jeg mener, der er behov for at lovgivningen på området bliver strammet,” fortæller Malte.

Se med live kl. 13

Lokalpolitikere på stribe støtter elevpagten

Lokalpolitikere på stribe støtter elevpagten

Flere end 60 lokalpolitikere fra kommuner over hele landet støtter allerede Elevpagten, som er elevernes indspark til valgkampen. Vi har prioriteret fem skoleemner, der er megavigtige for os elever og det er der altså indtil videre stor opbakning til.

Elevpagtens mærkesager

FAGLIGHED FOR ALLE

Alle elever fortjener en undervisning, der fagligt er tilpasset deres niveau uanset deres udgangspunkt og forudsætninger.

DET GODE UNDERVISNINGSMILJØ

Det er vigtigt at prioritere undervisningsmiljøet, da det er en afgørende faktor for elevernes fysiske og psykiske trivsel på skolen.

ÅBEN SKOLE

Eleverne lærer bedst med en aktiv og relevant undervisning. Bekendtskab med erhvervslivet og lokal-samfundet skal derfor tænkes ind i undervisningen.

ELEVINDDRAGELSE

Inddragelse af elever er vigtigt at prioritere både på grundskoler og i lokalområdet, da nye tiltag om-handlende eleverne burde tage hensyn til deres hverdag og meninger.

BEDRE SEKSUALUNDERVISNING

Eleverne i Danmark har ret til en opdateret, bedre og mere oplyst seksualundervisning, som viser alle aspekter af faget.

Om Elevpagten

I 2019 blev, Elevpagten, i forbindelse med folketingsvalget, oprettet af Danske Skoleelever. Dengang ønskede man som alle grundskoleelevers organisation at få mere fokus på eleverne og skolepolitik. Dette blev gjort ved at opsøge forskellige folketingskandidater og få dem til at tage stilling til elevernes skolepolitiske mål som skulle opnås inden 2029.

Formålet med Danske Skoleelevers Elevpagten 2021 er til for at skabe dialog mellem elever og kommunalpolitikere og ønsket om at gøre elevdemokrati og elevernes stemme stærkere i lokalpolitik, da en masse elever ved meget om demokrati, men ikke får brugt deres viden. Vi vil sikre os at eleverne igen bliver motiveret til at dele deres holdninger ved at vise at de er relevante og nødvendige i debatten. Med Elevpagten skabes der et netværk af lokalpolitikere, som ønsker at kæmpe for elevernes udvalgte mærkesager i deres valgperiode. Der er allerede 58 lokalpolitikere der har sagt ja til at støtte Elevpagten.

Støt eller læs mere