Her på siden kan du finde Danske Skoleelevers formelle papirer. DSE’s papirer er delt op i forskellige dokumenter, og har forskellige rang i forhold til hinanden.
De højest rangerende papirer er Vedtægterne. Disse kan beskrives som spillereglerne for foreningen. I dem kan du finde alt fra bestemmelser om, hvem der kan være medlem af foreningen, til hvordan DSE’s bestyrelse er sammensat. Du kan downloade DSE’s vedtægter i linket nedenfor.
Det andet sæt er Det Politiske Kompendium. I kompendiet kan du finde DSE’s Principprogram, Resolutionsprogrammet og Udtalelserne. De politiske papirer er rangeret i førnævnte orden. Det vil sige at en resolution ikke kan modsige principprogrammet, lige såvel som at en udtalelse ikke kan modsige en resolution. Du kan downloade det politikse kompendium på nedenstående link.

Hvis du ønsker at stille forslag til DSE’s vedtægter eller til DSE’s politik, skal dette gøres på DSE’s stormøder. Vedtægter, Principprogram og Resolutioner kan kun ændres på Danske Skoleelevers Generalforsamling. Ønsker man at stille et forslag til ændringer eller til nye vedtægter, dele til principprogrammet, eller resolutioner, så skal disse være indsendt til Danske Skoleelever senest to uger forinden stormødet. Forslag skal indsendes til dse@skoleelever.dk. Ønsker man at stille forslag til udtalelser, kan dette gøres på stormødet. Udtalelser kan også stilles på Danske Skoleelevers Landskonference.